Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Elmgreen & Dragset

Født i hhv. Danmark, 1961 og Norge, 1969. Bor og arbejder i Berlin.

 

Meldeamt, 2003

Elektronisk nummerdisplay, aluminiumsdøre, plante, bænk med stole, nummerautomat, magasiner, bogstaver.
MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST
Gift of the DekaBank art collection

 

Om værket

Vi mødes af et stort mennesketomt rum og en lukket dør, der tilsyneladende ikke fører nogen steder hen. En stak magasiner ligger fremme, men ingen læser i dem. Den dansk-norske kunstnerduo Elmgreen & Dragset skaber kliniske rum, der umiddelbart ligner dem, vi mennesker færdes i til hverdag. Men de fremstår ofte endnu mere kliniske, tomme og triste, end de nødvendigvis er i virkeligheden. Kunstnerduoens installation i stor skala kan fremstå som en slags surrealistisk billede på menneskets indre tilstand.  

 

Værket Meldeamt, der betyder registreringskontor, kan således opleves som et sindbillede på mødet med et bureaukratisk system, hvor individet er blevet reduceret til et nummer i køen. Den trøstesløse stemning understreges af, at tallet på skærmen aldrig skifter. Tiden synes at være gået i stå. Den næsten sterile indretning med en ensom plante i hjørnet skaber en kølig atmosfære, der giver associationer til mange typer af venteværelser, som vi stifter bekendtskab med gennem livet, fra venteværelset hos lægen til politiets paskontor eller registreringen på jobcentret.


Perspektivering

Arbejdsløshedskontoret er dagligdag for nogle, både som en reel arbejdsplads og som det sted, du skal møde op, hvis du er uden arbejde og jobsøgende. Ofte forbindes arbejdsløshedskontoret og jobcentret med et liv på statslig understøttelse, hvilket i nutidens samfund kan være forbundet med en følelse af skam og social udstødelse. Statistikker viser, at det er sværere for arbejdsløse at få et arbejde, end det er for dem, der allerede har et arbejde. Et liv uden arbejde er for mange forbundet med gentagne besøg på jobcentret og den trøstesløshed, det kan være forbundet med. Ledighed kan synes uoverskuelig, da et arbejde ikke blot er en levevej, men for mange en integreret del af vores identitet. Hvis du blot er et nummer i arbejdsløshedskøen, hvem er du så?