Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Læring

Marie Thams

Født i Danmark, 1982. Bor og arbejder i København


Within My Voice, 2018/2021

6-kanals lydinstallation
Kunstneren

 

Om værket

Lyden af en stemme spreder sig fra en lav velourbetrukket platform,som du inviteres til at træde op på. Du kan stille dig imellem højtalerne og lytte eller sætte dig til rette på det bløde stof og flyde hen i stemmens refleksioner.


Stemmen i lydinstallationen Within My Voice er kunstnerens egen. Den danske kunstner Marie Thams har i forberedelserne til værket arbejdet med en stemmecoach, der er specialiseret i, hvordan vi med vores stemme kan udstråle handlekraft, gennemslagskraft og professionel parathed. Over 25 forskellige stemmetræningsteknikker er blevet gennemprøvet og indtalt, og vi møder nu resultatet i det endelige værk. Stemmen omslutter dig og skifter mellem at være henholdsvis insisterende, undersøgende, rå og lavmælt hviskende. Stemmen taler blandt andet om det arbejdende menneske og ønsket om at bryde med den strømlining af stemme og krop, der sker i det effektivitetsorienterede samfund.


Værket tematiserer, hvordan stemmen bruges som et instrument, der navigerer mellem det indre liv og de ydre forventninger, mellem arbejdsmarkedets krav og det menneskelige subjekts kvaliteter. Som lydkunstner anvender Marie Thams stemmen som sit primære instrument, og hun undersøger ofte, hvad stemmen betyder for vores møde med omverdenen, og hvordan vi præsenterer os selv i et professionelt arbejdsliv.

 

It’s an Airy Feeling (This Promise of Promotion), 2019

Tekstil og 4-kanals lydinstallation
Tilhører kunstneren


Om værket

Værket It’s an Airy Feeling (This Promise of Promotion) består af lyd og et stemningsskabende element af luftige vinger, der hænger ned fra loftet som flygtige elementer og bevæger sig med luftstrømmen i udstillingssalen. Værkets tilhørende audiospor afspilles på amfiscenen i Kunstens skulpturpark ude i det fri, hvor den naturlige vind blander sig med det illusoriske stemmeskabte vindlandskab og tale, som lydkompositionen består af.  

 

Værket behandler det, kunstneren oplever som et konstant løfte om forfremmelse, der fylder i den offentlige og politiske talestrøm, og som manifesterer sig som en vedholdende markedsorienteret selvregulering. Stemmen i lyddelen henvender sig til de nuværende logikker inden for spekulative økonomiske strategier, der har morgendagens øgede profit for øje, samtidig med at der kaldes på, at vi sammen skaber en kollektiv, luftbåret formation – et kald som vingerne og lyden mødes i.


De skulpturelle vinger er opskalerede versioner af vingerne på en særlig fugl, havternen. Havternen er med kunstnerens egne ord en af de mest arbejdsomme fugle, der besøger Danmark på sit årlige træk. Den flyver så langt som til månen og tilbage tre gange i sit lange liv. Sammen med billedet på fuglens utrættelige arbejdsrytme agerer vingerne også som en metafor for ønsket om at lette og lade sig svæve i vinden, fri af vækstparadigmet.

 

Perspektivering

Værkerne omhandler den politiske og kropslige stemme og undersøger lyd som sanseligt materiale, og hvordan stemme og sprog udtrykker og også former vores livsoplevelse. Marie Thams interesserer sig for, hvordan arbejdsmarkedets konstante krav om selvoptimering påvirker menneskers stemmer og kroppe, herunder vores oplevelse af et ‘nu’ og et nærvær med andre mennesker.

 

Vores stemme kan have en udslagsgivende gennemslagskraft på det konkurrerende arbejdsmarked. Stemmetræning er et af de nyere tilbud i den konstante selvudviklingstendens, også på arbejdsmarkedet. I vores accelerations- og præstationssamfund stilles der store krav til den enkelte om selvoptimering, produktivitet og bedre performance. Vi skal hele tiden optimere os selv, udvikle os og lære, så vi kan præstere bedre og mere. Er det her, skillelinjen mellem arbejdsliv og privatlivet ophører? Er det godt eller skidt? Værkerne svarer dig ikke, men fremstiller problematikken.