Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Læring

Mille Kalsmose

DK, f. 1972


Humanness: Inner Studies in a Collective Cloud, 2021

 

Om værket

I den danske kunstner Mille Kalsmoses nye installation skabt til Work It Out er du inviteret til at deltage. Et sagte meditativt lydlandskab flyder fra totalinstallationens tofarvede vægge. Den blodrøde farve relaterer sig til menneskekroppen, mens det sorte gitter mimer det digitale netværk, vi alle indgår i.

 

Værket sætter fokus på, hvordan vi i dag på en og samme tid eksisterer i både den fysiske og den digitale sfære. Du kan som publikum deltage ved at forholde dig til dit liv, og hvilke aspekter du ville gentage, hvis du fik muligheden. Deltagernes mange overvejelser vil i løbet af udstillingen dels blive del af værkets fysiske arkiv opstillet i de to arkivskabe, dels på de digitale skærme. Som beskuer træder du ind i en situation, hvor du ikke længere blot skal forholde dig til dit eget valg, men også andres og den sammenhæng, du indgår i. Værket udgør både et pusterum og en reflektionszone langt fra hverdagens høje tempo, et rum for deceleration.


De to store halvcirkelformede arkivskabe i bronze kan ses som mere bestandige symboler på menneskelig erindring, hukommelse og forståelse som kontrast til skærmenes flygtighed og tempo. Mille Kalsmose arbejder som kunstner med fællesskaber, familierelationer og personlig identitet. Det gør hun ud fra et dybt personligt ståsted og erfaring, men denne erfaring bringes ind i en mere universel og mellemmenneskelig kontekst. Hun anvender historiefortællingen som et vigtigt værktøj til at skabe mening og sammenhæng og trækker her på såvel oldgamle ritualer som helt nye digitale adfærdsformer for at italesætte nogle af de strukturer, der resulterer i tidens høje hastighed, som kan være svær at holde trit med.


Perspektivering

Hvad betyder digitaliseringen for vores arbejdsliv og generelle velbefindende? Skærmenes massive tilstedeværelse har stor betydning for din identitet i dag, og din adfærd på nettet siger meget om dig som arbejdende menneske, men også helt privat.
Mille Kalsmose sætter fokus på, at vi både i den analoge og den digitale verden drives af et ønske om trivsel, mening, medmenneskelighed og samhørighed. Samtidig rejser værket en række aktuelle spørgsmål om de sociale medier og grænserne mellem det private og det offentlige rum, der undergår store transformationer i dag.