Samlingens historie

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg er et museum for moderne og samtidig kunst. Den permanente samling består af ca. 1500 malerier, skulpturer og blandformer fra 1900 og frem. Dertil kommer et lignende antal kunstværker på papir.

Her kan du læse mere om samlingerne. I den permanente ophængning kan man følge den danske kunsts historie fra naturalismen over den abstrakte kunst og videre til nyere eksperimenterende kunstformer.