Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Sigrid Viir

Født i Estland, 1979. Bor og arbejder i Tallinn.

 

Souvenirs of the False Vacationer, 2019

Mixed media (47 tallerkener, tekst på glas, tekst på væg)
Tilhører kunstneren

 

Om værket

Arbejdslivet forstår vi ofte i kontrast til arbejdets umiddelbare modsætning: ferien. Den estiske kunstner Sigrid Viir tager udgangspunkt i netop dette i værket Souvenirs of the False Vacationer. Som gæst kan du vælge den indgang til værket, der tiltaler dig mest. Ferie eller fritid? Disse to ord står over de to forskellige døre. Du ankommer dog til det samme rum, og nu bliver forvirringen eller sammenblandingen total. Rummet er et miks af hjemmekontoret, arbejdspladsen og et ferieresort. Et miks, der kun er blevet mere relevant oven på den globale pandemi, hvor flere ikke bare oplevede at arbejde derhjemme, men også i sommerhuse.  


Værket består af 47 souvenirplatter. De er bemalet med eller omkranset af navne på forskere såsom ‘David Graeber’ og hans begreb om ‘bullshit jobs’ eller udsagn som ‘flexibility is a trap’.

 

Ferie er ikke altid forbundet med at kunne holde helt fri. For nogle er det en mulighed for at optimere sig selv. I vores præstationssamfund er vi blevet oplært til at være den ultimative medarbejder, der er selvmotiverende og selvstyrende. Så når du ligger på stranden, kan du meget passende læse den seneste bog om kreativ ledelse. Du har måske også, inden du drager af sted på ferie, aftalt med familien, lederen og/eller dig selv, hvor ofte du tjekker din mail.


Perspektivering

Ferie og fritid er et forholdsvis nyt fænomen for den brede befolkning. Frem til 1900-tallet var det kun aristokratiet og det højere borgerskab, der havde mulighed for at holde ferie. Det ændrede sig imidlertid i løbet af 1900-tallet, hvor større grupper af befolkningen nu også fik mulighed for at holde ferie – i takt med samfundsudviklingen og tilkæmpede rettigheder. Når det moderne menneske i dag skal realisere sig selv, handler det ikke længere kun om det job, du har, men også om den ferie, du holder, og hvad du laver i din fritid.

 

Office Sweet Home, 2019

Mixed media (indrammede fotos, liggestole, borde, lyskasser)
Kunstneren


Om værket

Et miljø i dæmpede farver folder sig ud for vores øjne. Er det et hjem eller et kontormiljø, vi ser? I værket Office Sweet Home sætter Sigrid Viir spot på forholdet mellem arbejdsliv og fritid. Hjemmet ligner en arbejdsplads og omvendt. I installationen ses kontorstole transformeret til solsenge, og på de tilhørende borde præsenteres en række nærmest surrealistiske fotografier, hvor dagligstue, soveværelse og kontor smelter sammen til en helhed.


Måske hvilestolene har en central funktion i værkets samlede udsagn. De udgør det eneste sted, hvor det er muligt via søvnen at undslippe det konstante krav om tilgængelighed og omstillingsparathed. Måske finder det største oprør sted ved at hævde retten til søvn eller til at tage et hvil?


Perspektivering

Den svære balance mellem arbejde og fritid er nok stadig en af de største udfordringer i den type job, hvor det at besvare mails udgør et stort element. Flere og flere er ‘på’, også uden for arbejdstiden, og arbejder hjemmefra, også om aftenen.
Værkets titel, Office Sweet Home, har fået ny betydning under den globale pandemi, og hjemmearbejdspladsens fordele og ulemper er blevet debatteret lige siden. Diskussionen om hjemmearbejdspladser tog til i 2020 efter den første store bølge af hjemsendelser og hjemmearbejde, og det blev en stejl læringskurve for mange, der nu kan betjene sig af digitale mødeformater som aldrig før. Det gav en ny fleksibilitet, og mange firmaer har siden indført hjemmearbejde, ikke bare som et muligt gode, men som et krav. Balancen mellem fritid og arbejde blev diskuteret, ligesom virksomheder begyndte at se fleksible løsninger i det antal kontorpladser, de skulle stille til rådighed, med mindre domiciler som en økonomisk sidegevinst. Den anden coronabølge herhjemme betød imidlertid, at flere og flere også erfarede, hvad den sociale afstand betød. Mange oplevede et stort savn efter at mødes fysisk med hinanden.