Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Via Lewandowsky

Født i Tyskland, 1963. Bor og arbejder i Berlin.

 

Beschleunigte Zeit, 2005-2011

Accelereret tid
Mixed media
Collection Ivo Wessel, Berlin

 

Om værket

Værket af den tyske kunstner Via Lewandowsky er et ur med visere, der går hurtigere end tiden. Værket kan ses som et karikeret billede på, at tiden flyver af sted. Uret bliver et udtryk for, at vi ikke kan nå noget – uanset hvad vi havde planlagt, så siver tiden fra os i en rasende fart.

 

Lewandowsky udtænker ofte værker, der udstiller det irrationelle i det, vi normalt antager, er almindelig logik. Han leger med og manipulerer almindelige objekter, så nye betydninger opstår. I dette værk sættes tidens funktion ud af spillet, og i stedet har ironi og bedrag overtaget. Med disse små forskydninger synliggør kunstneren det, vi ofte tager for givet i vores kultur, og de særegenheder, der er med til at forme vores liv.

 

Perspektivering

Tiden og registreringen af tid på arbejdspladsen er et levn fra industrialiseringen, hvor arbejdere skulle tjekke ind og ud, hvilket mange arbejdspladser fortsat betjener sig af, ikke kun i produktionsjobs, men også i vidensarbejde. Frem for andre målemetoder måler vi stadig et arbejde efter det antal timer, vi bruger på at udføre det.

 

I Danmark er vores arbejdstid gradvis faldet igennem årene. Med langsomme skridt har vi bevæget os fra en 60-timers arbejdsuge omkring år 1900 til en 37-timers arbejdsuge i 1990. Selvom man i 1930’erne forudså en endnu kortere arbejdsuge på helt ned til 15 timer i år 2030, er der intet sket på over 30 år. Det er ganske enkelt blevet normen, at et rigtigt arbejde minimum tager 37 timer om ugen, og det er, uanset hvad du foretager dig. De 37 timer er en del af den hellige 8-timers inddeling: 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn.