Sprog

Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

1930'erne

1930'erne er kendetegnet af flere modernistiske formeksperimenter: ekspressionistiske, surrealistiske, lyrisk realistiske, abstrakte og konstruktivistiske værker præger perioden. Kunsten bevæger sig således fra stiliserede, dog stadig figurative motiver - over diverse delvist genkendelige udtryk - til stort set abstrakte værker, hvor det formelle formsprog tager over. Hvor Wilhelm Freddies surrealistiske værker forsøger at give adgang til sindets dybder - det uerkendte, holder Niels Lergaards lyriske realisme sig til situationer fra det kendte, fra lokalmiljøet. Her bliver maleriet en intellektuel proces, hvor det gælder om at forene "det sansede, det følte og det tænkte".

Kunstværker - 1930'erne