Sprog

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

1970'erne

1970'erne er præget af flere forskellige formeksperimenterende kunstretninger. Fluxus-bevægelsen er fortsat aktiv, og andre kunstnere eksperimenterer med konkret kunst, ornamental og dekorativ kunst, symbolsk og surreel ekspressionisme, pop-kunst samt nyrealisme. Også stærkt fortællende, tegneserieagtige kunstværker ser dagens lys. Erik Hagens billede "Københavns vinterbane" og Ole Sporrings "Velkomn Hareby" er eksempler på sidstnævnte tendens. Tegningen, stregen og det fortællende er i centrum. Værkerne fortæller en række individuelle historier. Andre værker fra perioden fokuserer på det dekorative og kollektive - som f.eks. Poul Gernes' "Signalflag", der som konkret kunst formulerer sig via en international geometri: Punktet, linjen, fladen og farven er universelle virkemidler, der står i modsætning til det individuelle.

Kunstværker - 1970'erne

Gunnar Aagaard Andersen
Christian Dotremont
Jean Dewasne
Arne Haugen Sørensen
Ib Geertsen
Niels Strøbek
Richard Mortensen
Daniel Spoerri
Ole Sporring