Sprog

Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Offer og Bøddel/Lys og mørke

Billedkunsten rummer værker med stærke følelser, men det er langt fra altid, at de forskellige udtryk er lige behagelige – eller for den sags skyld: entydige. Hvor går grænserne mellem omsorg/beskyttelsestrang og aggressivitet/selvhævdelse? Hvordan overlever man i en verden, der kan forekomme truende? Hvor går grænserne mellem offer- og bøddelrolle?

Kunstværker - Offer og Bøddel/Lys og mørke

Carl-Henning Pedersen
Max Ernst
Arne Haugen Sørensen