Languages

Kreativitarium: Workshop med kunstner

Kreativitarium: Kreativt læringsforløb – 1,5 time

Skræddersyet dialogbaseret læringsforløb – 50 minutter

Besøg på egen hånd

Kreativitarium: Workshop – op til 80 elever

Kreativitarium: Omkring bålet