Languages

Anniversary Sponsor 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
Denmark

Phone: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

English translation unavailable for 2020 Det Kreative Rum stream 7. maj.
English translation unavailable for 2020 Det Kreative Rum stream 23. april.
English translation unavailable for 2020 Det Kreative Rum Nordea-fonden.