Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Flade

Ligesom punktets bevægelse frembringer linjen, kan linjen i bevægelse frembringe fladen. Fladen markerer to-dimensionale arealer eller områder, der kan være åbene eller lukkede, organisk (fri form) eller geometrisk. Fladerne refererer til det natur- eller menneskeskabte. De kan føles aktive og passive, voldsomme og delikate, hårde og bløde, ligeværdige og kontrastfyldte, store og små, balancerede og ubalancerede etc.