Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Klassisk

- Egentlig for at beskrive kunst og arkitektur fra antikkens Grækenland og Rom, især græske arbejder fra 4. og 4. århundrede f. Kr. og nøjagtige romerske kopier heraf. - Mere generelt om kunst og arkitektur der lægger sig tæt op ad de græsk-romerske forbilleder. - Endnu mere generelt om kunst der har til hensigt at skabe en tilstand af følelsesmæssig og fysisk ligevægt, og som er mere rationelt end intuitivt opbygget.