Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Konstruktivisme

En abstrakt kunstnerisk retning, som fremstod i Rusland lige inden revolutionen. Konstruktivisterne havde til hensigt at gøre kunst til en objektiv, videnskabelig undersøgelse af abstrakte egenskaber (billedoverflade, konstruktion, linje og farver). De ønskede også at overføre denne kunst på tidens sociale og industrielle krav, idet de forenede den med arkitekturen og eksperimenterede medf.eks. tøj-design. Uden for Rusland udøvede den stor indflydelse på en institution som Bauhaus. Betegnelsen er også anvendt om senere abstrakte retninger i europæisk malerkunst.