Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Litografi

Et tryk udført ved at tegne på en fin, porøs kalksten eller på en zinkplade med fedtholdig tusch eller kridt. Stenen eller pladen ætses derefter med salpetersyre og præpareres med vand og gummi arabicum, således at kun de tegnede partier afgiver trykfarve under trykningen. Denne foregår ved at lægge et fugtet stykke papir over stenen/pladen, som anbringes i en speciel presse, og motivet afsættes nu på papiret.