Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Mæcen

En person, der støtter kunsten økonomisk, bl.a. ved at bestille eller købe kunstværker. Betegnelsen dannet efter navnet på den romerske rigmand Maecenas, der på Augustus' tid støttede digterne Virgil og Horats.