Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Mæcen

En person, der støtter kunsten økonomisk, bl.a. ved at bestille eller købe kunstværker. Betegnelsen dannet efter navnet på den romerske rigmand Maecenas, der på Augustus' tid støttede digterne Virgil og Horats.