Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Perspektiv

- centralperspektiv: Linearperspektiv, hvor øjet drages mod et bestemt forsvindingspunkt i kompositionens midte, oftest beliggende på horisontlinjen. - farveperspektiv: Eller luftperspektiv/atmosfærisk perspektiv anvender en metode til at fremstille afstand og tilbagetrækning i et maleri, baseret på den virkning atmosfæren har på det menneskelige øje. Omrids bliver mindre præcise, små detaljer tabes, afskygningerne bliver mere blå, farverne almindeligvis mere blege og farvekontrasterne mindre udtalte. Diss virkninger havde fresco-malerne fra romertiden allerede anvendt, men de er dog mest typiske for det europæiske landskabsmaleri fra slutningen af 1500-tallet og fremad. der er også et forsøg på atmosfærisk perspektiv i kinesiske og japanske tusch-malerier. - forsvindingspunkt: Punktet på horisontlinjen, hvori de indadgående linjer mødes. - linearperspektiv: Anvender virkelige eller antydede linjer, der løber sammen i et eller flere forsvindingspunkter i horisonten og herved forbinder vigende planer.