Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Realisme

- Kunst der vil gengive virkeligheden nøjagtigt.

- En fase i 1800-tallets franske kunst. Ledende franske kunstnere i århundredets midte som Gustave Courbet forkastede romantikkens idealistiske tendenser og koncentrerede sig om at gengive, hvad der umiddelbart omgav dem udfra både sociale og visuelle ideer. Deres higen mod en detaljeret, nøjagtig og sober gengivelse fandt sted i samspil med fotografiets udvikling.

- En realistisk fase findes i de fleste landes malerkunst i 1800-tallet, mere eller mindre inspireret af den franske realisme.