Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Rum

Planerne i et maleri - ofte som f.eks. i landskabsmaleriet - forgrund, mellemgrund og baggrund. Den tredimensionale virkning i et kunstværk kan forstærkes ved hjælp af forskellige virkemidler, f.eks. udnyttelse af perspektiv, overlapning, lys og skygge og farver.

Relaterede ord