Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Skygge

Den gradvise overgang fra lyse til mørke områder i f.eks. et maleri eller en skulptur. Objekters egenskygge defineres af lyskilden, og de kaster skygge, - en slagskygge, som samtidig angiver objektets position i rummet.