Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Symbolisme

En indflydelsesrig bevægelse inde for både europæisk litteratur og bildende kunst fra ca. 1885 til ca. 1910. Symbolismen forkastede det objektive til fordel for det subjektive. Den vendte sig væk fra en direkte fremstilling af virkeligheden; i stedet satte den en syntese af mange forskellige sider af virkeligheden med den hensigt at antyde ideer gennem brug af dobbelttydige, men kraftfulde symboler. Bevægelsen forenede religiøs mysticisme med interesse for det udartede og det erotiske samt optagethed af det tilsyneladende "primitive" med en forfinet kult af det dekadente.