Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Medborgerskab på Kunsten

Kunsten er langt mere end et fysisk museum. Vi vil brede kunst og kreativitet ud til alle. Vi tror på medskabelse, og vi har løbende samarbejde og projekter med en lang række aktører.

Nuværende projekter & samarbejder

Holistisk og nærværende sygepleje gennem mødet med kunst i uddannelsen

Når vi taler om kunst på en særlig nysgerrig måde opdager vi, at vi ret ofte oplever det samme kunstværk forskelligt. Vores alder, uddannelsesbaggrund og mange flere faktorer spiller ind på, hvordan vi oplever kunst – og vores omgivelser generelt. 

 

Kunsten og UCN Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg undersøger hvad mødet med kunst og kreativitet kan i udviklingen af en sygeplejerskefaglighed med fokus på mødet og kommunikation mellem patient og sygeplejerske. Reflekterer de sygeplejerskestuderende over deres relation til patienter på en anden måde, når de arbejder med feltet gennem kunst, end når de læser en sygeplejefaglig, teoretisk tekst? Projektet består af en række workshops for studerende, et kompetenceløft til undervisere på uddannelsen og et kvalitativt følgeforskningsspor.

 

Projektet løber fra 2022-2024, og er støttet af Region Nordjylland. Få mere viden om feltet mellem kunst og sygepleje her.

 

National strategi for kunstmuseers rolle i unges trivsel

De oplevelser og fællesskaber der kan opstå i mødet med kunst og kreative aktiviteter kan noget særligt. Det har Trapholt, Kunstmuseum Brands, Nivaagaards Malerisamling, Louisiana og Kunsten erfaringer med, og nu vil vi blive endnu klogere og skarpere på feltet i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CEFU), AAU. 

 

I 2024 arbejder vi derfor intenst i fællesskab på at eksperimentere, undersøge og forske i hvornår og hvordan vi bedst skaber det rum, hvor unge føler sig set, føler at de mestrer, og føler sig værdifulde og som en del af noget større. Alt sammen som led i at styrke unges trivsel og deres værktøjer til at vedligeholde den trivsel. Projektet er et pilotprojekt, og vores ambition er, at det skal danne grundlag for endnu mere engagement ind i dette felt. Tak til Slots- og kulturstyrelsen for generøs støtte til projektet. 

 

Kulturmedicin til hospitalspatienter efter indlæggelse

Kulturkraft er et nyt spændende tiltag, der samler kræfter fra Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og 4 forskellige kulturudbydere i Nordjylland, deriblandt Kunsten, med det formål at tilbyde kulturmedicin til hospitalspatienter efter indlæggelse. Hvor den traditionelle medicinske behandling behandler konkrete sygdomme, vil kulturbehandlingen rettes mod det hele menneske. Moderne kunst indeholder stort set alle aspekter af dét at være menneske – og det har en evne til at åbne op for inspiration for det enkelte menneske, derfor ser Kunsten det som naturligt at bidrage til udviklingen og driften af dette projekt. Læs mere her: https://www.kulturkraftnord.dk/

 

Kultur på recept

Kunst og kultur kan medvirke til at bringe sygemeldte mennesker tilbage til arbejdsmarkedet. Det er et springbræt til at genvinde troen på, at en god tilværelse venter på den anden side.  


Derfor startede Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune i 2016 et stort projekt op, der hedder Kulturvitaminer. Det giver borgere, der er sygemeldt med stress, angst og/eller depression, mulighed for at blive en del af et Kulturvitamin-hold, hvor de deltager i forskelligartede aktiviteter på ti kulturinstitutioner i byen. Hvert hold kommer på besøg på Kunsten to gange, hvor vi dels taler om kunst og dels selv eksperimenterer med at lave kunst i trygge rammer. Læs mere her.

 

Kreativitet for børn i EU

Kunsten deltager i et 3 årigt EU støttet projekt omkring kreative møder for børn og unge. Med partnere i Grækenland, Tjekkiet, Tyskland, Holland og Danmark undersøger vi, hvad det betyder for børn og unge, at de møder kunst gennem deres uddannelse. Projektet hedder 'Shaping Patterns', og museet har store forventninger til den gensidige inspiration, som de forskellige kunstinstitutioner på tværs af grænserne kan give hinanden. Deltagerne udvikler også en app og afslutter projektet med en international konference i Holland om børns møde med kunst.  Museet har indspillet to podcasts om kreativitet, lyt med her: 
 

shaping patterns 1 podcast

 

 

Kunsten To Go til udsatte familier 

Kunsten har fået støtte af Spar Nord Fonden til en lang række familieworkshops uden for museets rammer. Workshopsne skal skabe fælllesskaber i mødet med kunst for familier, der ikke normalt benytter kunstmuseet. Ved at bevæge os udenfor museets mure, ønsker Kunsten at møde nye børn og deres familier i øjenhøjde og lige der, hvor de er. Ikke alle familier har mulighed eller ressourcer til at indløse billet til museet, men det er vigtigt for museet, at så mange som muligt ikke bliver snydt for muligheden for at opleve, hvad kunst er, og hvordan kunst kan skabe fællesskaber, leg og kreativitet.  

 

Museets workshops To Go tager udgangspunkt i kunstneren Søren Dahlgaard og hans værk Inflatable Island, som er en stor oppustelig ø. Øen er en skulptur, som Søren Dalgaard i samarbejde med deltagerne i workshoppen aktiviterer og gør levende ved at invitere til leg. Workshoppen skal være samtalestarter i forhold til tanker om bl.a. tilhørsforhold, klimakrisen og børns ønsker og drømme.

 

Se mere om projektet her.

 

Demensvenligt museum

På Kunsten har alle frontmedarbejdere fået et kursus i hvad det vil sige at leve med en demenssygdom, og hvordan vi bedst støtter en demensramt til at få en god oplevelse på Kunsten. Derfor er Kunsten af Aalborg Kommune og Alzheimerforeningen er blevet godkendt som en demensvenlig kulturinstitution. Det betyder meget at alle frontmedarbejdere går rundt med viden om demensvenlighed i en hverdag, hvor der kommer mange forskellige gæster med forskellige behov på museet, og når vores Aktiv med demens på Kunsten-hold kommer.

 

Diplom fra Alzheimerforeningen

Diplom fra Aalborg Kommune

Artikel i Nordjyske (februar, 2021)

Indslag om Aktiv med demens på Kunsten fra TV2 Nord (november, 2020)

 

Samarbejde med Foreningen Intrface og lokale gymnasieskoler

Kunsten er medlem af Foreningen Intrface. Intrface fungerer som et grundlag for samarbejde og vidensdeling mellem danske museer og gymnasieskoler i lokale partnerskaber. Kunsten har dannet partnerskab med Hasseris Gymnasium og Aalborg Katedralskole, og samarbejdet udmønter sig i udvikling af forløb for gymnasieskoler generelt. Læs mere om Foreningen Intrface på deres hjemmeside

 

Kunsten i naturen – naturen i kunsten

I samarbejde med naturvejleder og fysioterapeut Helle Fuglsang fra Aalborg Kommune udvikler/afvikler vi kurser til pædagoger, hvor man kan klogere på kunst, natur og bevægelse. Kurserne er gratis og udbydes to gange om året. Pædagogerne inspireres og kan gå direkte hjem i institutionen og bruge de nye redskaber.

 

Børns voksenvenner

Børns voksenvenner er en organisation, der tilbyder børn med ingen eller spinkle familierelationer en ressourcestærk voksenven, der kan tage dem med ud at opleve f.eks. et kunstmuseum. Børns voksenvenner har ifølge med barn fri entré på Kunsten.

 

Børnenes Kontor

Vi støtter Børnenes Kontor og deres arbejde for udsatte familier. Derfor lægger vi hvert år billetter til Kunsten i deres julekurve, vi giver årskort til de frivillige ledere, og vi giver fripladser til vores sommerskole til børn, der trænger til et afbræk fra hverdagen og en god oplevelse. 

 

Jeres vægge

På Kunsten er vi vilde med børn og unges kunstneriske udtryk. Derfor giver vi på museet plads til udstillinger med værker lavet af børn og unge. Fordi vi mener, de har værdi og fortjener at blive vist på et kunstmuseum. I løbet af året kan du opleve de skiftende udstillinger i museets underetage mellem Brasserie Kunsten og Kunst-Lab. Gå på opdagelse i aktuelle og tidligere udstillinger her.

 

Kunsten to go

Kunsten er med, når der er store events. Vi har for eksempel haft foredrag, stande og kreative workshops på Folkemødet, Kulturmødet, Aalborg Regatta, Børnekulturfestivalen, Hals Fiskefestival etc.

 

Fri entré til Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror- og storesøsterordning under Red Barnet, hvor udsatte og sårbare børn i alderen 6 til 12 år matches med unge og ressourcestærke frivillige. Sammen laver de sjove, hyggelige og lærerige aktiviteter i lokalområdet, udforsker områdets fritids-, forenings- og kulturliv og meget mere. På Kunsten støtter vi op om ordningen og giver de unge rollemodeller fri entré.

 

Tidligere projekter og samarbejder

Kunstnerisk skoleklasse

Hvad sker der, hvis en skoleklasse får suppleret den traditionelle undervisning med 10-12 årlige besøg på Kunsten? Vores formidlere har i samarbejde med Kærbyskolen i Aalborg og Aalborg Kommunes Skoleforvaltning siden 2016 fulgt to forsøgsklasser. Formålet er at undersøge, hvad der sker med børns generelle læring og dannelse, når de gøres fortrolige med kreative, eksperimenterende processer. Vi undersøger også, om den jævnlige kontakt med kunstens verden generelt giver børn mere selvtillid og mod i forhold til at springe ud i nye projekter. Projektet blev afsluttet og evalueret i sommeren 2019. Læs mere her.

 

Læs artikel om kunst-partnerskabet med Kærbyskolen her (december, 2020)

Se indslag fra TV2 Nord omkring afslutningen af projektet her (TV2 Nord, 3. april 2019)

 

Kunst fra barnsben

Vi har indgået et partnerskab med Børnehaven Karolinelund om at mødes med børnene fire gange om året til workshops og billedsamtaler. Vi vil med partnerskabet over tre år give børnene nogle gode oplevelser og gøre dem fortrolige med kunst og kreative processer. Samtidig bliver vi klogere på, hvordan kunst og kreativitet bedst formidles til børn, og vi inspirerer/inspireres ligeledes af pædagogerne, så vi sammen har gode forudsætninger for at lave kreative projekter i hverdagen. Samarbejdet med Børnehaven Karolinelund er støttet af Statens Kunstfond.

 

Læs artikel om partnerskabet med Børnehaven Karoline og Visual Thinking Strategies her (december, 2020)

 

Natur og kultur til sårbare unge

I samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune og SIND-skolerne i Aalborg har vi fra 2019-2021 indgået i et to-årigt projekt for at øge trivslen hos psykisk sårbare unge og deres pårørende. Projektet vil både bruge kulturen og naturen som afsæt til gode samtaler og oplevelser i trygge miljøer. Undersøgelser viser, at både kultur og natur har en helende effekt på mennesker med psykisk sårbarhed. Konkret vil kunstformidlere og naturvejledere gå sammen om at løfte projektet og de unges trivsel.   

 

Aalborg Eksperimentet 2017

Kunstneren Pelle Brage iværksatte over sommeren en interaktiv skulptur-kuglebane i museets park, hvor børn og unge kunne bygge deres egen kuglebane ved at bruge de elementer, de fandt vigtige for samfundet og for sig personligt. En legende tilgang til en vigtig diskussion: "Hvordan skaber vi en bæredygtig verden?" Hver del af banen repræsenterede et koncept – byhaver, offentlig transport, sportsvogne, religion, rumforskning osv. osv. Læs mere om projektet her: https://pellebrage.com/aalborg-eksperimentet-2017