Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Medborgerskab på Kunsten

Kunsten er langt mere end et fysisk museum. Vi vil brede kunst og kreativitet ud til alle. Vi tror på medskabelse, og vi har løbende samarbejde og projekter med en lang række aktører.

Nuværende projekter & samarbejder

Samarbejde med Foreningen Intrface og lokale gymnasieskoler

Kunsten er medlem af Foreningen Intrface. Intrface fungerer som et grundlag for samarbejde og vidensdeling mellem danske museer og gymnasieskoler i lokale partnerskaber. Kunsten har dannet partnerskab med Hasseris Gymnasium og Aalborg Katedralskole, og samarbejdet udmønter sig i udvikling af forløb for gymnasieskoler generelt. Læs mere om Foreningen Intrface på deres hjemmeside

 

Demensvenligt museum

På Kunsten har alle frontmedarbejdere fået et kursus i hvad det vil sige at leve med en demenssygdom, og hvordan vi bedst støtter en demensramt til at få en god oplevelse på Kunsten. Derfor er Kunsten af Aalborg Kommune og Alzheimerforeningen er blevet godkendt som en demensvenlig kulturinstitution. Det betyder meget at alle frontmedarbejdere går rundt med viden om demensvenlighed i en hverdag, hvor der kommer mange forskellige gæster med forskellige behov på museet, og når vores Aktiv med demens på Kunsten-hold kommer.

 

Diplom fra Alzheimerforeningen

Diplom fra Aalborg Kommune

Artikel i Nordjyske (februar, 2021)

Indslag om Aktiv med demens på Kunsten fra TV2 Nord (november, 2020)

 

Kunsten i naturen – naturen i kunsten

I samarbejde med naturvejleder og fysioterapeut Helle Fuglsang fra Aalborg Kommune udvikler/afvikler vi kurser til pædagoger, hvor man kan klogere på kunst, natur og bevægelse. Kurserne er gratis og udbydes to gange om året. Pædagogerne inspireres og kan gå direkte hjem i institutionen og bruge de nye redskaber.

 

Børns voksenvenner

Børns voksenvenner er en organisation, der tilbyder børn med ingen eller spinkle familierelationer en ressourcestærk voksenven, der kan tage dem med ud at opleve f.eks. et kunstmuseum. Børns voksenvenner har ifølge med barn fri entré på Kunsten.

 

Kultur på recept

Kunst og kultur kan medvirke til at bringe sygemeldte mennesker tilbage til arbejdsmarkedet. Det er et springbræt til at genvinde troen på, at en god tilværelse venter på den anden side.  


Derfor startede Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune i 2016 et stort projekt op, der hedder Kulturvitaminer. Det giver borgere, der er sygemeldt med stress, angst og/eller depression, mulighed for at blive en del af et Kulturvitamin-hold, hvor de deltager i forskelligartede aktiviteter på ti kulturinstitutioner i byen. Hvert hold kommer på besøg på Kunsten to gange, hvor vi dels taler om kunst og dels selv eksperimenterer med at lave kunst i trygge rammer. Læs mere her.

 

Kunst fra barnsben

Vi har indgået et partnerskab med Børnehaven Karolinelund om at mødes med børnene fire gange om året til workshops og billedsamtaler. Vi vil med partnerskabet over tre år give børnene nogle gode oplevelser og gøre dem fortrolige med kunst og kreative processer. Samtidig bliver vi klogere på, hvordan kunst og kreativitet bedst formidles til børn, og vi inspirerer/inspireres ligeledes af pædagogerne, så vi sammen har gode forudsætninger for at lave kreative projekter i hverdagen. Samarbejdet med Børnehaven Karolinelund er støttet af Statens Kunstfond.

 

Læs artikel om partnerskabet med Børnehaven Karoline og Visual Thinking Strategies her (december, 2020)

 

Børnenes Kontor

Vi støtter Børnenes Kontor og deres arbejde for udsatte familier. Derfor lægger vi hvert år billetter til Kunsten i deres julekurve, vi giver årskort til de frivillige ledere, og vi giver fripladser til vores sommerskole til børn, der trænger til et afbræk fra hverdagen og en god oplevelse. 

 

Jeres vægge

På Kunsten er vi vilde med børn og unges kunstneriske udtryk. Derfor giver vi på museet plads til udstillinger med værker lavet af børn og unge. Fordi vi mener, de har værdi og fortjener at blive vist på et kunstmuseum. I løbet af året kan du opleve de skiftende udstillinger i museets underetage mellem Brasserie Kunsten og Kunst-Lab. Gå på opdagelse i aktuelle og tidligere udstillinger her.

 

Kunsten to go

Kunsten er med, når der er store events. Vi har for eksempel haft foredrag, stande og kreative workshops på Folkemødet, Kulturmødet, Aalborg Regatta, Børnekulturfestivalen, Hals Fiskefestival etc.

 

Natur og kultur til sårbare unge

I samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune og SIND-skolerne i Aalborg vil vi fra 2019 gå ind i et to-årigt projekt for at øge trivslen hos psykisk sårbare unge og deres pårørende. Projektet vil både bruge kulturen og naturen som afsæt til gode samtaler og oplevelser i trygge miljøer. Undersøgelser viser, at både kultur og natur har en helende effekt på mennesker med psykisk sårbarhed. Konkret vil kunstformidlere og naturvejledere gå sammen om at løfte projektet og de unges trivsel.   

 

Fri entré til Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror- og storesøsterordning under Red Barnet, hvor udsatte og sårbare børn i alderen 6 til 12 år matches med unge og ressourcestærke frivillige. Sammen laver de sjove, hyggelige og lærerige aktiviteter i lokalområdet, udforsker områdets fritids-, forenings- og kulturliv og meget mere. På Kunsten støtter vi op om ordningen og giver de unge rollemodeller fri entré.

 

Tidligere projekter og samarbejder

Kunstnerisk skoleklasse

Hvad sker der, hvis en skoleklasse får suppleret den traditionelle undervisning med 10-12 årlige besøg på Kunsten? Vores formidlere har i samarbejde med Kærbyskolen i Aalborg og Aalborg Kommunes Skoleforvaltning siden 2016 fulgt to forsøgsklasser. Formålet er at undersøge, hvad der sker med børns generelle læring og dannelse, når de gøres fortrolige med kreative, eksperimenterende processer. Vi undersøger også, om den jævnlige kontakt med kunstens verden generelt giver børn mere selvtillid og mod i forhold til at springe ud i nye projekter. Projektet blev afsluttet og evalueret i sommeren 2019. Læs mere her.

 

Læs artikel om kunst-partnerskabet med Kærbyskolen her (december, 2020)

Se indslag fra TV2 Nord omkring afslutningen af projektet her (TV2 Nord, 3. april 2019)