Vi bruger cookies på kunsten.dk

Inden du fortsætter, vil vi lige fortælle, at vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.

Sprog

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Stinna Toft: Carsten Höller på Kunsten

I efteråret 2019 realiserer Kunsten Museum of Modern Art Aalborg en af de mest ambitiøse udstillinger til dato i samarbejde med den tyske kunstner Carsten Höller (1961), der siden starten af 1990’erne på radikal vis har udforsket forskellige aspekter af den menneskelig adfærd og perception i krydsfeltet mellem videnskab og kunst. I Carsten Höllers værker indgår beskueren som en slags kunstnerisk materiale, både fysisk og mentalt, når sanser og erkendelse forstyrres, så den velkendte museumsoplevelse transformeres og gæsten på legende vis lades tilbage med tvivl, undren og ubeslutsomhed. 

 

Kunsten Participate

I snart 10 år har Kunsten arbejdet aktivt med deltagerinvolverende strategier i samtidskunsten. Den første udstilling der introducerede temaet, var udstillingen Movin’ Space med Thomas Saraceno i 2010, hvor museets gæster kunne kravle på en sky placeret oppe under loftet i Store Sal. Siden fulgte erhvervelsen af et springvand af Jeppe Hein, Water Pavillon, 2011, der hvert år glæder børn og barnlige sjæle i museets Skulpturpark, og senest har tilføjelsen af Olafur Eliassons The Triangular Sky i 2013, ligeledes placeret i parken, skabt ramme for en kunstoplevelse, hvor man kan opleve omgivelsernes spejling i forhold til egen krop og bevægelse. 

 

Movin’ Space med Thomas Saraceno i 2010. Foto: Anders Sune Berg 

 

Da museet genåbnende i 2016 efter længere tids renovering, var det ikke kun med en revitalisering af Alvar Aaltos ikoniske museumsbyggeri, men også med lanceringen af udstillingskonceptet Kunsten pARTicipate. I denne række af særudstillinger inviteres samtidskunstnere til at skabe stedspecifikke udstillinger, der på nytænkende måder arbejder med forskellige deltagelsesstrategier. 


Som museum er vi motiveret af, hvordan vi kan gøre kunsten meningsfuld for så mange mennesker som muligt. Vi tror på, at vi kan bidrage til en positiv forandring af det, mange forstår ved en traditionel museumsoplevelse; et sted hvor vi passivt observerer og betragter genstande, til at gøre museet til et aktivt sted, hvor fællesskabet omkring kunsten kommer i fokus, og hvor kunsten gør noget ved vores liv. Med Kunsten pARTicipate håber vi således at bidrage til en forandring af museumsinstitutionen indefra, så vi museer ikke stivner i fremvisningen af kunst med fokus på objekterne, men aktivt sætter fokus på, hvad der sker gennem kunsten: hvilken muligheder og forandringer kunsten potentielt kan skabe i den enkeltes liv.


Siden 2016 har det udmøntet sig i udstillinger med Ernesto Neto, Rui Ni/Voices of the Forest, 2016, Roman Ondak, History Repeats Itself, 2017, Tino Sehgal, This Success/This Failure, 2018 og nu Carsten Höller med udstillingen Behaviour, 2019, der har taget form via et længere samarbejde med kunstneren.
 

Behaviour

Carsten Höller beskæftiger sig på et overordnet plan med, hvordan vi mennesker oplever verden. Men fremfor, som en videnskabsmand at fremlægge mulige sandheder, ønsker kunstneren at skabe tvivl og usikkerhed, og synes derved at stille et grundlæggende spørgsmål med stor resonans i vor samtid: kan vi stole på sandheder? Er den grundlæggende tvivl og usikkerhed et grundvilkår i vores liv? Og hvordan kan vi håndtere tvivlen som mennesker?


Vi har inviteret Carsten Höller til at skabe en stedsspecifik udstilling til museets ikoniske Store Sal, hvor det er kunstnerens ønske, at du som gæst tilbydes en helt unik oplevelse i mødet med både museets samling og kunstnerens egne værker. 

 

Udstillingen præsenterer værker, der forstyrrer og forvandler eller i bredest mulig forstand ændrer vores kunstoplevelse. Værkerne inddrager både lys, lyd, lugte, spejle, kemiske stoffer, gigantiske svampehybrider og mere end 110 værker fra museets samling. Centralt i udstillingen er placeret et roterende hotelværelse, hvor Carsten Höller med udstillingen giver publikum mulighed for via Airbnb at overnatte på museet.

 

At tingene ikke er, som de plejer på Kunsten, kan således både opleves om natten, men også ved selvsyn i dagtimerne, hvis man vælger at prøve Upside-Down Goggles, der, når man ser igennem dem, vender alt på hovedet og således viser den ”‘virkelige verden”, som den afbildes på nethinden. I udstillingen undersøger Carsten Höller alternative måder at opfatte vores omgivelser og især vores måder at betragte kunst på.

 
Som museum er udstillingen et vigtigt eksperiment, fordi vi beskæftiger os med spørgsmål som: Hvad kan et museum egentlig være i mødet med vores gæster? Hvad kan vi betyde i menneskers liv? Ét er, at vi bevarer kulturarv, men hvad gør kunsten egentlig ved folk? Og hvad sker der, når kunst pludselig er noget helt andet end hvad man forventer?
 

Behaviour og Reproduction

Udstillingen Behaviour er af et samarbejde mellem Kunsten Museum of Modern Art Aalborg og Copenhagen Contemporary. Via de to indbyrdes forbundne udstillinger knytter vi både landet sammen på tværs af Kattegat og giver publikum mulighed for samlet at opleve en præsentation af Carsten Höller i en skala og en nuancerigdom, som normalt ikke er mulig for blot én institution. De to institutioner er gået sammen om at udfolde et helstøbt billede af Carsten Höller, der ikke tidligere har præsenteret udstillinger i Danmark. Hvor udstillingen Reproduction på Copenhagen Contemporary omhandler menneskelig og kunstnerisk reproduktion, zoomer Carsten Höller i udstillingen på Kunsten ind på den menneskelige adfærd, og hvordan denne påvirker vores kunstoplevelse. Carsten Höller kommer oprindeligt fra videnskabens verden, og som en rød tråd imellem de to udstillinger inviteres vi ind i et univers, der befinder sig mellem kølig analyse og involverende, umiddelbar sansning. Sammen med den simultane udstilling på Copenhagen Contemporary på Refshaleøen i København er det den første og største præsentation af Carsten Höller på dansk grund. En stor kollegial tak skal lyde til vores kollegaer i København for et formidabelt samarbejde.

 

Carsten Höller: Gartenkinder, 2014. Gagosian Gallery – Frieze, London, 2014. Foto: Mike Bruce

 

Tak til

En udstilling realiseres ikke uden gode, vægtige samarbejdspartnere. En stor tak skal derfor lyde til Det Obelske Familiefond, hvis generøse støtte har muliggjort præsentationen af Carsten Höller, som del af det treårige udstillingsprogram Kunsten pARTicipate 2018-2020. Uden Det Obelske Familiefonds substantielle støtte kunne museet ikke gennemføre udstillinger i denne skala og af denne eksperimenterende karakter. En stor tak skal ligeledes lyde til Spar Nord Fonden, der også har valgt at støtte museet med realiseringen af denne store udstilling samt Statens Kunstfond. 


En stor tak skal også lyde til alle udlånerne, herunder Chateau la Coste, Galleria Continua, Gagosian Gallery samt Air de Paris, der generøst har udlånt værker til udstillingen. Herudover skal der lyde en særlig tak til professor Povl Korsgaard-Larsen, der med stor indsigt har delt sin viden og udlånt et værk til udstillingen. Samtidig skal en kollegial tak lyde til både Fondazione Palazzo Strozzi i Firenze og Henie Onstad Kunstcenter i Oslo, der begge har gennemført udstillinger med Carsten Höller indenfor de seneste år, og som velvilligt har givet faglig sparring i forbindelse med udviklingen af udstillingen.

 

I forbindelse med udstillingen realiseres et gratis online katalog, der tilgængeliggør udstillingen for de mange. Vi vil rette en stor tak til den amerikanske kunsthistoriker Hal Foster for at vi har måtte genoptrykke artiklen The Confusion Machines of Doctor Höller, 2008, der behandler flere af de værker, du vil kunne opleve på de to udstillinger. Samtidig vil vi også takke den amerikanske kunsthistoriker Caroline A. Jones for det ny producerede essay udarbejdet i tæt samarbejde med kunstneren med udgangspunkt i Kunstens udstilling. 


En stor tak skal til slut lyde til alle medarbejdere på Kunsten samt til en lang række af samarbejdspartnere, der alle har arbejdet ihærdigt i realiseringen af udstillingen, vi håber kommer til gavn og glæde for museet gæster. 

 

Sidst, men ikke mindst, ønsker Kunsten Museum of Modern Art Aalborg at rette en stor personlig tak til Carsten Höller og Carsten Höller Studio for at se mulighederne i både Kunstens samling og den modernistiske arkitektur skabt af Alvar Aalto; en arkitektur skabt i en helt anden tid og med en helt anden kunst for øje end den Carsten Höller er eksponent for. Det har været en stor glæde for Kunsten at se den forvandling museet har gennemgået igennem det ihærdige arbejde, og vi håber den vil forandre publikums syn på vores museum. 

 

Stinna Toft
Kunstfaglig chef, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg