Vi bruger cookies på kunsten.dk

Inden du fortsætter, vil vi lige fortælle, at vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.

Sprog

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Dansk

Til dansklæreren

Den digitale Billedskole omhandler først og fremmest billedkunst. Heldigvis er det sådan, at medier i bredere forstand indgår i danskundervisningen, og et bredt spektrum af medier kan underkastes analyse og fortolkning. Der har i mange år været tradition for også at inddrage kunsthistoriske værker i danskundervisningen. Eleverne holder af at se på billeder, men ofte foregår aflæsningen overfladisk eller ritualiseret. Den digitale Billedskole indeholder mange indgange til billedforståelse, og de fleste vil kunne benyttes i faget dansk.

 

Tre stilesæt

Danskfaget har en tradition for at samlæse tekster og billeder. Der er utallige muligheder for at finde særdeles anvendelige billedeksempler i Kunstens samling og de fleste dansklærere vil selv kunne sammensætte relevante opgaver - dvs. finde tekster, der matcher interessante kunstværker. Som en ekstra service for den travle dansklærer kan du her finde tre forslag til mulige opgavesæt, hvor tekst og billeder belyser hinanden. På grund af regler om ophavsret er det ikke tilladt at vedlægge tekstmaterialet i digital form. Mange af teksterne findes dog I de mest anvendte antologier på skolerne, så det skulle ikke være umuligt at anskaffe masters. Hvor der er tale om uddrag fra romaner eller større værker, er der vedlagt referencer til relevant bogudgivelse.  

 

Den digitale Billedskole i danskundervisningen

Som dansklærer kan man vælge at lade eleverne arbejde frit og intuitivt med billedkunst. Hertil er Hvad er kunst? den rette indgang for eleverne. Elevernes valg af kunstværker, deres resultater og kommentarer kan skrives ud og afleveres som en dansk stil.

 

En mere metodisk og grundig indføring i billedanalyse findes i Introduktion til billedanalyse. Her introduceres grundbegreberne, samt hvilke spørgsmål man kan stille til billedanalyse. Desuden er der eksempler på billedanalyse. Der kan desuden være inspiration at hente i de forskellige opgaver til perioder, temaer og de billedanalytiske grundbegreber. Besvarelserne vil kunne fungere som en dansk stil.

 

En del af billedmaterialet er måske på grænsen af, hvad elever normalt tilbydes i danskfaget. Det hænger sammen med, at billedudvalget i dansk traditionelt har været fokuseret på fortællende billeder inden for guldalder, naturalisme og andre klassiske genrer. Den digitale Billedskole har som ambition at konfrontere eleverne med museets samling af kunst fra det 20. og 21. århundrede. Herunder hører altså abstrakte billeder, minimalistiske kunstværker, moderne skulptur og installationer. For eleverne er det spændende at kaste sig ud i form- og indholdseksperimenterende billedkunst. Grundbegreber og Billedanalyse tilbyder en indgang hertil.

 

I dansk arbejdes der ofte historisk, og eleverne vælger sig i bl.a. projektarbejder og studiemønstre ind på forskellige perioder. Til aktiviteten er der lagt periodeopgaver ind, som eleverne kan arbejde med i dansk.