Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Formidlingschef Peter Juul indtræder i Kunstens ledelse

5. jan 2022, 09:47

Kunsten i Aalborg prioriterer formidling til alle målgrupper tårnhøjt, hvorfor leder af Kreativitarium, Peter Juul, nu i højere grad skal være med til at udstikke den overordnede kurs for museet.

Kunstmuseer har tradition for hovedsageligt at rekruttere ledere for formidlingsaktiviteter blandt kunsthistorikere.

 

På Kunsten i Aalborg ønsker man faglig pluralitet, hvilket konkret udmønter sig i, at Peter Juul, der oprindeligt er læreruddannet, indtræder i ledelsen.

 

– Kunstens formidling til både børn, unge og voksne har under Peters ledelse udviklet sig til at blive et fyrtårn inden for området, som andre museer lader sig inspirere af. Han har bidraget med en ny måde at anskue formidling på og har øje for nogle didaktiske og pædagogiske greb, som er nye i museumsverdenen. Peter har et mantra om, at det skal være sjovt at gå på museum, og han har i udstrakt grad formået at forene leg og læring. Vi er et sted nu, hvor det er børnene, der trækker forældrene med på museum, blandt andet på grund af Peters visioner og evne til at lede og inspirere sit team. Det er for mig en selvfølgelighed, at formidling til alle målgrupper fortsat skal prioriteres højt, og det er en glæde, at Peter i fremtiden i endnu højere grad vil være med med til at tegne en retning for Kunsten, siger Lasse Andersson, direktør på Kunsten.

 

Succes med Kreativitarium

Peter Juul er uddannet folkeskolelærer, men har siden 2015 stået i spidsen for formidlingsaktiviteterne på Kunsten. Mest markant var han med til at søge penge hjem til og med stor succes lede Kunstens til dato mest omfattende  formidlingsprojekter, Kunsten Kreativitarium.

 

Projektet var støttet af Nordea-fonden med over 11 millioner kroner og løb fra 2018-2021. I projektperioden deltog over 70.000 børn og unge i forskellige formidlingsforløb med afsæt i kunst, leg og kreativitet – både på museet og ude i deres eget lokalområde.

 

I nedlukningsperioderne blev der delt over 7.000 ”krea-kits” ud for at stimulere børns kreativitet og sanselighed og – ikke mindst – komme lidt væk fra skærmene.

 

– Kunst og kreativitet kan rigtig meget i forhold til vores trivsel og lyst til at lære, og jeg ser frem til at nå ud til endnu flere mennesker i alle aldre med det særlige, som Kunsten Kreativitarium kan. I en tid, hvor vi sidder meget for os selv med skærme, og hvor der er en tendens til at måle, veje og teste alting, så er det mig en kæmpe glæde at tilbyde børn, unge, voksne og gamle en plet i verden, hvor de frit kan eksperimentere, bruge sanseligheden, gå i fri dialog om kunst og dyrke nye idéer. Jeg ser frem til at være med til at nå endnu længere ud med de erfaringer og metoder, som Kunsten står for, siger Peter Juul.

 

Peter Juul har ud over uddannelsen som folkeskolelærer også uddannet sig inden for ledelse og har en diplomuddannelse i kunst og kulturformidling. Han har tidligere arbejdet som speciallærer i folkeskolen, som billedskolelærer og som udøvende kunstner.

 

Rekvirer CV på Peter Juul hos Mette Kirstine Goddiksen, Kunsten, på mkg@kunsten.dk.