Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Tysken kommer: Dobbelt så mange tyskere på Kunsten

9. nov 2022, 12:39

En målrettet indsats over for tyske turister har givet pote.

Hver femte, der fra uge 26 til 42 købte ordinær entrébillet til Kunsten, var tysker. Det er en fordobling i forhold til tidligere år, hvor det kun var hver tiende.

 

Det viser en ny evaluering, Kunsten netop har lavet.

 

Museet har med målrettet sin kommunikationsindsats over for tyske turister med midler fra Kickstart Kulturturismen, der er administreret i et samarbejde mellem DestinationNord og Wonderful Copenhagen.

 

Printmediet lever

Vejen til succes er i høj grad gået gennem et grundigt analysearbejde.

 

- Analyser viser, at tyskere i høj grad søger information på papir, og at de ikke er så digitalt orienterede som eksempelvis danskere. Det har vi naturligvis taget højde for. Så før sommerferien omdelte vi en tysksproget flyer i de nordjyske sommerhusområder. Desuden havde det en positiv effekt, at vi tog andre rekreative og kulturelle tilbud i Aalborg med i vores markedsføring. På den måde tilbød vi tyskerne en samlet pakke, der kunne udfylde en hel dag i byen. En sidste årsag til, at tyskerne er mødt talstærkt op og har været tilfredse med deres besøg på Kunsten, er, at vi har oversat alt information ikke blot til engelsk, men også til tysk. Og vi har haft en tysktalende guide i ferieugerne, siger Lars Ulrich, udviklings- og kommunikationschef på Kunsten.

 

Kickstart efter corona

Fokus på at tiltrække flere tyskere til Kunsten er en del af det nationale projekt ”Kickstart Kulturturismen”. Her har flere forskellige institutioner på hver sin måde arbejdet på at tiltrække flere kulturturister.

 

Puljerne under ”Kickstart Kulturturismen” blev uddelt, fordi kulturen er én af de væsentligste grunde til, at vi kan tiltrække gæster til danske storbyer. I et samarbejde på tværs af de fire storbyer sætter initiativet Kickstart Kulturturismen derfor kulturen i centrum for at kickstarte storbyturismen i Danmark i en tid under og efter COVID-19.

 

- Vi er enormt glade for, at vi i projektet sammen med de øvrige danske storbyer har kunnet bidrage til en meget konkret indsats på Kunsten, der har givet meget målbare resultater. Vi har i markedsføringen af vores destination og af Aalborg haft stort fokus på tyskerne. Det vil vi også have fremadvendt i forhold til de tyske målgrupper, der efterspørger kunst og kultur som en del af deres ferie. Så vi arbejder hårdt for, at den positive udvikling fortsætter i 2023, siger Tonny Thorup, adm. direktør i DestinationNord.

 

Også på Kunsten vil man fortsat have øget fokus på tyske turister, hvorfor al information oversættes til tysk. Dog kræver det puljemidler, hvis der igen i 2023 skal laves en større kommunikationsindsats.

 

For presseservice, kontakt venligst:
Mette Kirstine Goddiksen, journalist, Kunsten, tlf. +45 31 99  41 03 eller mkg@kunsten.dk.