Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Udtalelse om Take the Money and Run

21. aug 2023, 07:00

Mandag den 21. august afholdes retssagen mellem kunstneren Jens Haaning og Kunsten Museum of Modern Art.

 

Sagen foregår ved Københavns Byret fra kl. 9.30-15.30.

 

- Det er så trist og ærgerligt, at vi overhovedet blev nødt til at føre en retssag. Kunstnerne er vores vigtigste samarbejdspartnere, og vi ville helst have løst det i en dialog med Jens. Men vi lever i et retssamfund, hvor vi alle er forpligtet til at overholde kontrakter og forpligtelser. Og vi har et ansvar over for de økonomiske bidragsydere, der støtter museet, siger Lasse Andersson, der er direktør for Kunsten Museum of Modern Art.

 

Spørgsmål om sagen bedes rettet til advokat Mads Balsby Wilkens fra HjulmandKaptajn. Der forventes at falde dom i sagen ultimo september. 

 

Sagen kort

Til udstillingen Work it Out, der åbnede i 2021 og handlede om fremtidens arbejdsliv, ville Kunsten udstille to ældre værker af Jens Haaning. Det var En gennemsnitlig østrigsk årsindkomst, 2007, og En gennemsnitlig dansk årsindkomst, der oprindeligt blev udstillet på Heart i Herning i 2010.

 

I anledning af den nye udstilling på Kunsten blev årsindkomsten opdateret til 2021-forhold, så værkerne bested af indrammede pengesedler til en samlet værdi af 532.549 kr.

 

Kunstneren fik pengene stillet til rådighed via hans Nemkonto af Kunsten. Der blev mellem Kunsten og Jens Haaning underskrevet en kontrakt på, at pengene skulle tilbage i Kunstens varetægt, når udstillingen lukkede 16. januar 2022.

 

Umiddelbart før udstillingsåbning modtog Kunsten en mail fra Jens Haaning. Her beskrev han, at han i stedet for det aftalte værk havde lavet et nyt med titlen Take the Money and Run. Personalet kunne herefter åbne transportkasserne og konstatere, at de billedrammer, hvor pengene skulle være sat ind i, var tomme.

 

Det nye værk blev udstillet i forbindelse med Work it Out blandt andre værker af anerkendte samtidskunstnere.

 

Da udstillingen var slut, indbetalte Jens Haaning ikke pengene som aftalt i kontrakten, hvorfor Kunsten anlagde et civilt søgsmål.

 

Selve værket – eksklusiv pengene – tilhører Jens Haaning, og kunstneren er repræsenteret af Sabsay Gallery Copenhagen. Værket er ikke ejet af Kunsten, men er et indlån.

 

Se også FAQ om Take the Money and Run