Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Kalender

Landskab

26. jun 2020 til 31. jan 2021

– Indtryk, udtryk & aftryk

Menneske og landskab går hånd i hånd. Vi finder ro i landskabet, vi dyrker det, vi manipulerer med det, og vi respekterer dets stærke kræfter. Og i en krisetid som nu, hvor verden stadig er præget af corona-pandemien, har det vist sig, at vi vender tilbage til landskabet og søger mod en uspoleret natur. 


Udstillingen søger at stille spørgsmål som: Hvad er et landskab egentlig? Findes det uspolerede landskab? Hvorfra kommer behovet for at skildre landskabet? Og hvilken betydning har landskabet for os mennesker? 

 

Kunsten kan få os til at se på landskabet på en ny måde, så vi går forandrede fra udstillingen og ser på verden og naturen med andre øjne.

 

En bred horisont

Det bliver en forunderlig rejse gennem landskaber i kunsten fra 1800-tallet til i dag. På tværs af tid og perioder viser udstillingen et stort udvalg af værker med meget forskellige udtryk. Fra det indlevende til det temperamentsfulde landskab, til det konceptuelle eller slet og ret smukke landskab. Du vil møde H.A. Brendekildes skønne forårsidyl, Niels Lergaard og mørkemalernes forenklede og monumentale naturskildringer, Else Alfelts abstrakte landskaber, John Cages lydkunst, Christos land art og Kaarina Kaikkonens bjergtagende samtidskunst lavet af genbrugstøj. Et helt nyerhvervet værk af Roman Ondak bliver for første gang vist i Danmark på udstillingen – det drejer sig om det episke værk Event Horizon (2016), som sætter naturen, tiden og menneskets historie ind i en større sammenhæng ved hjælp at et gammelt egetræ, som er opskåret i 100 stykker. Hvert stykke repræsenterer et år og en historisk begivenhed fra det pågældende år.  


I vidt forskellige materialer og kunstneriske medier behandler de udvalgte værker menneskets forhold til landskabet på godt og ondt, og hvordan det igennem tiden har forandret sig i kunsten. For kunstens landskaber er ikke blot en spejling af motivet, men også resultatet af en kompleks fortolknings- og udvælgelsesproces, der er formet af sin tids ideer og verdensbillede, og som siger meget om netop den tid, det er skabt i. 


En kunstnerisk skildring af landskabet er derfor en skildring af os selv, vores opfattelse af et landskab og den kultur, som det er indlejret i.