Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Kubisme

En retning inden for kunsten der opstod omkring 1909 under Picasso og Braques ledelse og med rødder i Cezannes teorier. Den var et forsøg på at skildre alle aspekter af, hvad kunstneres så i tre dimensioner, på en flad overflade. Kubisme viser sig i to former. Analytisk kubisme - ville vise forskellige aspekter af samme objekt på samme tid samtidig med at give slip på det konventionelle perspektiv og gøre brug af facetter, der overlapper hinanden. Collage var et middel til at indføre den "rå" virkelighed for at afbryde teknikkens to-dimensionalitet. Syntetisk kubisme - gjorde brug af den kubistiske analyse og oversatte alt set til et sprog bestående af visuelle tegn. Den forsynede ethvert objekt med en kodet ækvivalent og forvandlede maleri til en parallel til virkeligheden i stedet for at gøre det til en afspejling af den virkelighed, maleren iagttog.

Relaterede ord