Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

1893-1915 | De tidlige år / Early years

Vilhelm Henry Lundstrøm bliver født den 26. maj 1893 i København. Allerede i en tidlig alder ved han, at han vil være maler. Som 10-årig begynder Lundstrøm at tegne og male natur og landlige omgivelser på Amager, inspireret af danske guldaldermalere som Christen Købke og Johan Th. Lundbye. Lundstrøms far forlanger dog, at Vilhelm tager en praktisk uddannelse, før han kan forfølge karrierevejen som kunstmaler. I årene 1908-1912 står Vilhelm Lundstrøm derfor i malerlære hos Nielsen & Berg i København, mens han i sin fritid fortsætter med at male små landskabsbilleder. Året efter kommer Lundstrøm ind på Kunstakademiet i en tegneklasse hos P. Rostrup Bøyesen, hvor han går frem til 1915.

 

Early years

Vilhelm Henry Lundstrøm is born in Copenhagen on 26 May 1893. He knows early on that he wants to be a painter. Inspired by Danish painters of the “Golden Age” such as Christen Købke and Johan Th. Lundbye, he starts sketching and painting local pastoral scenes at the age of 10. However, he can not pursue an artistic career until he meets his father's demand that he learn a trade. He is an apprentice from 1908 to 1912 at a painting and decorating firm in Copenhagen while continuing to do small landscapes in his spare time. The following year, he is admitted to the Royal Danish Academy of Fine Arts where he takes sketching lessons from P. Rostrup Bøyesen until 1915.