Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

1919 | Dysmorfisme og smitsomme sindslidelser / Dysmorphism and contagious mental illnesses

En af de kritikere, som udtrykker sig skarpt mod Lundstrøm og flere af hans kunstnerkollegaer, er bakteriolog og professor Carl Julius Salomonsen. Med foredraget ’Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik paa de nyeste Kunstretninger’ lancerer Salomonsen sin teori om, at den moderne kunst – såsom Lundstrøms collager og pakkassebilleder – er et udtryk for smitsom sindslidelse. Kunstkritiker og designer Poul Henningsen (PH), journalist Otto Gelsted og patolog Oluf Thomsen går efterfølgende til modangreb på Salomonsen og taler for kvaliteterne i Lundstrøms værker. Thomsen fanger i den tid så stor interesse for Lundstrøms værker, at han begynder at oparbejde en stor privat samling af dem.

 

Dysmorphism and contagious mental illnesses

Among the sharp critics of Lundstrøm and several of his colleagues is bacteriologist and professor C. J. Salomonsen. In a lecture entitled Contagious mental illnesses then and now: The latest trends in art, Salomonsen presents his concept that modern art – such as Lundstrøm's collages and packing crate pictures – are symptoms of contagious mental illness. Art critic and designer Poul Henningsen, journalist Otto Gelsted and pathologist Oluf Thomsen launch a counterattack on Salomonsen and defend the qualities in Lundstrøm's works. Oluf Thomsen subsequently built an extensive collection of works by Lundstrøm.

 

Vilhelm Lundstrøm, Frokost i det grønne / Luncheon on the grass, 1920. Louisiana Museum of Modern Art​