Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

25/4 – 27/5 2018: Hvad sker der i din underbevidsthed?

Billedkunststuderende fra Aalborg Katedralskole på holdet 3g2h Bk har arbejdet med underbevidstheden, og udstiller nu deres værker på Jeres Vægge. De har hentet inspiration fra surrealismen.

Den kunstneriske stilperiode surrealismen har fokus på underbevidstheden – de ting, der foregår i hovedet, som vi ikke selv har kontrol over, såsom drømme, ubevidste tanker, erindringer mm.

 

Surrealismen havde sin storhedstid i 1924-45, og periodens kunstnere havde som mål at forene drømme og virkelighed i en ny overvirkelighed, og på denne måde opnå en bedre verden og et bedre menneskesind gennem kunsten. Periodens større kunstnere, som Salvador Dali, Wilhelm Freddie, Max Ernst og flere, lod sig i høj grad inspirere af barndommen, da børn har en stor fantasi og lader sig styre mindre af fornuften end voksne.

 

De surrealistiske kunstnere arbejdede overordnet på to forskellige måder: Nogle kunstnere prøvede at gengive billeder fra underbevidstheden, f.eks. drømme, med fotografisk nøjagtighed.

Andre havde fokus på en skabelsesproces, som ikke var styret af bevidstheden. Et eksempel på sådan en skabelsesproces er automattegninger, hvor man tegner ubevidste krusedulle-streger og dernæst finder motiver deri.

 

Billedkunstholdet har ladet sig inspirere af Max Ernsts kollager til at lave dybtryk og af Salvador Dali til at lave psykofotografiske malerier. Desuden har de lavet værker ud fra automattegninger.

 

Som en del af udstillingen kan du sætte dig og tegne og udforske din egen underbevidsthed.  Bliv inspireret til at inspirere andre med det, der foregår i dit indre.