Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Arbejdsspørgsmål til eleverne

Arbejd sammen i grupper og vælg et værk I vil arbejde med. Besvar i fællesskab nedenstående spørgsmål.

 

Opgave 1:
Formal analyse – billedets stil og udtryk
 1. Teknik og materiale
 2. Beskrivelse (Hvad er der på billedet)
 3. Komposition (Hvordan er værker bygget op?)

Er noget tættere på end andet? Er der noget som dækker for eller overlapper andet? Hvordan er forholdet mellem baggrund og figur?

 1. Er billedets dominerende linjeforløbene overvejende retlinede, krøllede eller kurvede?
 2. Beskriv billedets streg. Er udtrykket lineært eller malerisk i sin stil?
 3. Hvordan er billedets farveholdning?

 

Opgave 2:
Betydningsanalyse – hvad handler billedet om
 1. Hvad er meningen med billedet? Fortæller det en historie? Hvilken stemning eller følelse giver værket jer?
 2. Når man betragter billedet i relation til det fiktive hjem, der omgiver jer, hvilken historie er billedet så med til at fortælle? Diskuter titlen ”Just Like Home”?
 3. Hvad vil Julie Nord fortælle os med et sådant billede i disse omgivelser? Hvad er det for et hjem Julie Nord viser os? Hvilket billede af familieliv giver det os? Og hvordan skildres ”identitet” i denne sammenhæng?

 

Opgave 3:
Social og historisk analyse – hvad siger Just Like Home om sin tid?
 1. Hvilken rolle spiller familien og hjemmet i dag - sammenlignet fx med den rolle de spillede for 50 eller 500 år siden?
 2. Siger udstillingen noget om, hvordan hjemmet, familien og individet fungerer i vores tid?
 3.  Gå på opdagelse i museets sale alene, to og to eller i grupper, og find et værk, som I synes kan kobles til temaet familie og hjem. Find forskelle og ligheder og noter undervejs. Fotografer eventuelt undervejs og brug billederne til præsentationen.

 

Opgave 4:
Fremlægning
 1. Hver gruppe opsumerer nu kort, hvad de synes, at der kendetegner de formelle træk, ved det billede de valgte.
 2. Kom med et bud på en tolkning af billedet.

 

Afslutningsvis drøftes en tolkning af udstillingen samlet set i relation til titlen ”Just Like Home”.

 

God fornøjelse!