Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Arbejdsspørgsmål til eleverne

Opgavernes hovedspørgsmål:

Hvad kendetegner et portræt, og hvordan bruger Julie Nord genren i udstillingen Just Like Home. Hvilken opfattelse af familien, hjemmet og identiteten kommer til udtryk i kunstnerens portrætter?

 

Opgave 1

Vælg et værk og lav en analyse og en fortolkning af kunstværket, hvor I undersøger, hvad værket fortæller, og hvilke virkemidler, der bruges til at fortælle med. Tag udgangspunkt i disse spørgsmål: Hvordan vil I beskrive værket? Hvad ligger I mærke til? Hvilke virkemidler bruger kunstneren? Hvilke farver, former, kropssprog, blikretninger osv.?

  1. Teknik og materiale? (Fx blyant, maling, tusch, spray, papir, lærred, træ osv.)
  2. Beskrivelse: Hvad ser du/I? Hvordan er billedet bygget op?
  3. Hvilken stemning og følelse giver værket jer? Skriv tre stikord om værket, og fortæl hinanden om jeres oplevelser af værket.
  4. Hvordan synes I værket passer til et tema om familier? Hvordan er figurerne skildret, og hvordan er relationerne imellem dem? Interview nu hinanden: En agerer en af maleriets figurer og en anden interviewer. Spørg ex hvordan de har det, og hvad de tænker på?
  5. Sammenligning: Sammenlign det valgte værk med jeres medbragte familiefoto. På hvilke måder ligner/ligner Julie Nords portrætter ”rigtige” portrætter? Diskuter og noter forskelle og ligheder på basis af jeres medbragte foto/ udprint.
  6. Julie Nords portrætter hænger i et fiktivt hjem. Tal overordnet om dette hjem. Hvordan ville det være at leve her? Iscenesæt jer selv, og tag et foto af jer selv med mobiltelefon. Hvilke genstande og hvilken baggrund vil I have med?
  7. Hvilket billede giver Julie Nord med udstillingen af en familie og et hjem i forhold til den virkelige verden? Hvorved opstår uhyggen i Julie Nords billedverden?

 

Husk arket til næste undervisning.

 

God fornøjelse !