Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

At bo med Lundstrøm / Living with Lundstrøm

 

Fra midten af 1930'erne var Lundstrøms værker eftertragtede samlerobjekter. Her ser du tre malerier af Lundstrøm i dommer Axel Hinds stue i Toftlund. Efter fotografi i tidsskriftet Samleren, 1935.

 

From the mid-1930s on, Lundstrøm’s works were sought-after collector’s items. Here you see three paintings by Lundstrøm in judge Axel Hind’s living room in Toftlund.

 

Reproduced from a photograph in the Danish journal Samleren, 1935.

 

 

Ikke alle indretter sig med dansk design. Her pryder Lundstrøms sene værker den elegante gustavianske spisestue hos samleren Svend Erik Stapelfeldt i Vendsyssel.

Efter fotografi fra Ålborg Amtstidende, 11. nov. 1962.

 

Not everyone furnishes their home with Danish design. Here, the later Lundstrøm adorns the elegant dining room in the collector Svend Erik Stapelfeldt’s home in Vendsyssel.

 

Reproduced from a photograph in the Danish newspaper Aalborg Amtstidende, 11. Nov. 1962.

 

 

På besøg hos musikforlægger Svend Wilhelm Hansen og hans kone Lissen. På endevæggen en opstilling af Lundstrøm (1925). Formentlig 1940erne.

 

Visiting the music publisher Svend Wilhelm Hansen and his wife Lissen. At the end wall a still life by Lundstrøm (1925). Probably the 1940s.

 

Foto: Privateje / Photo: Private owner

 

 

Spisestuen i Oluf Thomsens villa på Juliane Maries Vej, København. Efter fotografier fra slutningen af 1930’erne

 

The dining room in Oluf Thomsen’s villa. After ohotos from the 30s. Statens Museum for Kunst / National Gallery of Denmark.

 

Foto/photo: © SMK Foto

 

 

Radioværelset i Oluf Thomsens villa, 1930erne
 

Radio room in Oluf Thomsen’s villa, 1930s

 

Foto/photo: © SMK Foto

 

 

Lundstrøms pakkassebillede Det andet bud (1918) på væggen hjemme hos Kaj og Inger Kragelund. I 1921 tegner Poul Henningsen, Ingers svoger, et modernistisk møblement til spisestuen, som kan opleves her i udstillingen.

 

Lundstrøm’s crate picture ”The Second Commandment” (1918) on the wall at Kaj and Inger Kragelunds home. In 1921 Poul Henningsen, Inger’s brother-in-law, designs a modernist suite of furniture for their dining room which can be seen in the exhibition.

 

Foto: Privateje / Photo: Private owner

 

 

Lundstrøms pakkassebillede Det andet bud (1918), Karneval i Nizza (1922) og Stående model (1931). I loftet en Akademikrone af Poul Henningsen.

 

Lundstrøm’s crate picture ”The Second Commandment” (1918), “Carnival in Nice” (1922) and “Standing model” (1931). Hanging from the ceiling, an “Academy chandelier” by Poul Henningsen.

 

Foto: Privateje / Photo: Private owner

 

 

Familien Lundstrøm i dagligstuen, Solvænget, København. Fra venstre: Yrsa, Dorte og Vilhelm Lundstrøm. Huset er tegnet af PH i 1934. Opstillingen på væggen er malet omkring 1933.

The Lundstrøm family in their living room, Solvænget, Copenhagen. From left: Yrsa, Dorte og Vilhelm Lundstrøm. The house is designed by PH in 1934. On the wall a still life by Lundstrøm painted about 1933.

 

 

 

Finn Juhl i en Høvdingestol i sit hjem i Ordrup. I baggrunden et maleri af Lundstrøm.


Finn Juhl in a ‘Chieftain Chair’ in his home in Ordrup. In the background a Lundstrøm painting.

 

Foto/photo: Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library

 

 

 

Hjemme hos ”den världberömde danske arkitekten” Finn Juhl i det svenske Femina, nr. 12, marts 1962.

 

At home with ”the world famous Danish architect” Finn Juhl in Swedish women’s magazine Femina, no. 12, March 1962.

 

 

 

Finn Juhl-udstilling i Mobilia-Club i 1964, her gengivet i møbelbladet Mobilia, nr. 117, april 1965. I forgrunden Juhls Ægypterstol (1949) og Henningsens PH5 (1958). På bagvæggen Lundstrøms Opstilling (1938), som Finn Juhl selv ejede.

 

Finn Juhl exhibition at the Mobilia-Club in 1964, reproduced from Mobilia furniture magazine, no. 117, April 1965. In the foreground Juhl’s Ægypterstol (1949) and Henningsen’s PH5 pendant (1958). On the back wall, Lundstrøm’s Opstilling (1938), owned by Finn Juhl.
 

 

 

At nogle nok oplevede funktionalisternes fremskridtsvisioner som påtvungne, viser Blækspruttens satiretegning ”Der gik en arkitekt gennem stuen!” fra 1943. På væggen hænger et moderne billede. En kande, en omvendt kegle og to kugler. Kan det være andet end en Lundstrøm?

 

Some may have felt the futuristic visions held by the functionalists were somewhat overbearing; this was illustrated by the satirical magazine Blæksprutten in the cartoon ”An architect passed through the living room!”. On the wall we see a modern painting. A jug, an  inverted cone, and two spheres. What could that be but a Lundstrøm?

 

Carl Jensen, Der gik en arkitekt gennem stuen! / An architect passed through the living room!, Blæksprutten, 1943. © Carl Jensen/copydanbilleder.dk