Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Frederiksberg Svømmehal / Frederiksberg swimming baths

I 1933-38 skaber Lundstrøm fem meterhøje mosaikker til Frederiksberg Svømmehal i København. På dette tidspunkt er Lundstrøm nu blevet hvermandseje. Tiden fordrer lys, luft og renlighed, og i dette folkelige forum kan børn og voksne boltre sig og styrke kroppen under Lundstrøms nøgne idealmennesker. Mosaikkerne regnes i dag som et hovedværk i nyere dansk monumentalkunst.

 

Between 1933 and 1938, Lundstrøm creates five metrehigh mosaics for Frederiksberg swimming baths in Copenhagen. At this time Lundstrøm has become available for everybody. The age demands light, air and cleanliness, and in this popular forum, children and adults can ramp about and grow stronger beneath Lundstrøm’s naked representation of the ideal human body. The mosaics are today regarded as a masterpiece in recent Danish monumental art.

 

Nyoptagelser fra 2017 af fotograf Jon Nordstrøm

 

 

 

 

 

 

Fotos: © Jon Nordstrøm

 

Det store bassin i Frederiksberg Svømmehal, 1953

The big pool in Frederiksberg Swimming Baths, 1953

Foto: © Frederiksberg Stadsarkiv

 

Frederiksberg Svømmehal, 1938

 

Fotos: © Wollo Winkelmann / Det Kongelige Biblioteks Billedarkiv 

 

Frederiksberg Svømmehal, ca. 1936

Frederiksberg Swimming Baths, ca. 1936

Foto: © Frederiksberg Stadsarkiv

 

Der øves livredning på bassinkanten, ca. 1936

Practising lifesaving by the pool, ca. 1936

Foto: © Frederiksberg Stadsarkiv

 

Det store bassin i Frederiksberg Svømmehal

The big pool in Frederiksberg Swimming Baths, 1950

Foto: © Jonals Co. Frederiksberg Stadsarkiv

 

De store skitser, som lå forud for Lundstrøms mosaikker, kunne man I mange år opleve i Viborghallen i Viborg. Her er vi til afdansningsbal i ca. 1965. I 1966 blev skitserne fjernet, fordi nogle fandt dem for anstødelige. I dag hænger de i Scandinavian Center i Aarhus.

The large sketches, which were the preparatory work for Lundstrøm’s mosaics, could be experienced at the Viborg Hall for many years. Here we are for the high school prom in approximately 1965. In 1966, the sketches were removed because some found them offensive. Today the hang in the Scandinavian Center in Aarhus.

Foto: Venligst udlånt af Marie Svendsen