Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Eksempler på spørgsmål

Her kan du se eksempler på vejledende spørgsmål, som kan bruges i forbindelse med billedanalyse.

Spørgsmål til billedanalyse

Du kan gå frem efter nedenstående ”model” og gå igennem samtlige spørgsmål eller koncentrere dig om enkelte spørgsmål afhængig af relevansen for det billede, du analyserer.

 

Giv først en beskrivelse

 • Hvilke ting / objekter ser du på billedet? Hvad ser du ellers?
 • Hvilke ord ville du bruge til at beskrive billedet? Hvilke andre ord kunne man bruge?
 • Hvordan vil du beskrive linjerne i billedet? Formerne? Farverne? Hvad viser billedet?
 • Se nøjere på billedet. Hvilke observationer gør du dig?
 • Hvordan ville du beskrive billedet for en person, som ikke kunne se det?
 • Hvordan vil du beskrive personerne i billedet? Er de som dig – eller anderledes?
 • Hvordan vil du beskrive stedet, der vises i billedet?

 

Sæt dernæst dig selv i relation til billedet

 • Hvad minder billedet dig om?
 • Hvilke ting kan du genkende i billedet? Hvilke ting forekommer anderledes eller ukendte?
 • Hvilke ligheder ser du i billedet – sammenlignet med et andet billede, du kender til? Hvilke forskelle?
 • Hvordan adskiller billedet sig fra ”virkeligheden”?
 • Hvad interesserer dig mest ved dette kunstværk?

 

Gå i gang med en nærmere analyse af billedet

 • Hvilke objekter forekommer nær ved dig? Hvilke længere væk?
 • Hvad kan du fortælle om farverne i billedet?
 • Hvilken farve er mest fremtrædende i billedet?
 • Hvad får billedet til at virke levende?
 • Hvad kan du sige om personen i billedet?
 • Hvordan tror du, at personen har levet? Hvordan er du nået frem til denne tanke?
 • Hvad er det vigtigste i billedet?
 • Hvordan tror du, at kunstneren har lavet billedet?
 • Hvilke(t) spørgsmål ville du stille til kunstneren, hvis han/hun var til stede?

 

Fortolk billedet

 • Hvilken titel ville du give billedet? Hvorfor?
 • Hvilke andre titler kunne også bruges?
 • Hvilken handling udspiller sig i billedet? Andre forslag til handling?
 • Hvilke lyde kan du forbinde med billedet?
 • Hvad er ”på spil” i billedet? Hvorfor tror du det?
 • Hvad er temaet i billedet? Giv en begrundelse.
 • Forestil dig, at du er inde i billedet. Hvordan ville du befinde dig?
 • Hvorfor tror du, at billedets univers er blevet skabt? Hvorfor?
 • Hvorfor tror du, at kunstneren skabte værket? Hvorfor?
 • Hvordan tror du, at det ville være at ”leve i” dette billede? Hvorfor?

 

Bedøm billedet

 • Hvad er godt ved billedet? Hvad er ikke så godt?
 • Synes du, at kunstneren er dygtig – eller ikke så dygtig? Hvorfor?
 • Hvorfor synes du, at andre mennesker skulle se dette kunstværk?
 • Hvad synes du, at andre mennesker skulle sige om værket? Hvorfor?
 • Hvilken karakter ville du give kunstneren for hans/hendes arbejde? Hvorfor?
 • Hvad ville du gøre med værket, hvis du ejede det? Hvorfor?
 • Hvad synes du, at der er værd at huske ved kunstværket?