Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Ekstra tips til billedanalysen

Lad os antage, at der er udvalgt tre billeder, og man har nu stillet sig en masse spørgsmål vedrørende billederne. Det næste skridt er at forsøge at sammenholde billederne.

 

Der er ikke kun en måde at gøre dette på, men her er et forslag:

 

Første trin

Lav en tabel med en kolonne for hvert af de tre billeder og opregn de forskellige elementer for hvert værk, som du mener er vigtige. Det vil ofte være ydre, fremherskende, ting, som tiltrækker beskuerens opmærksomhed.

 

Billede 1Billede 2Billede 3
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 

Andet trin 

Se på dine kolonner med øje for, hvad der er fælles for billederne. Her drejer det sig om at kunne se ligheder i mønstre, temaer, stil eller ethvert andet element under analyse og fortolkning af billeder. Prøv at finde tre vigtige elementer, teknikker, idéer etc, som hvert værk indeholder. Husk at angive eksempler på hver ting i hvert billede for at påvise dine iagttagelser. Brug herefter hvad du mener er de tre mest fælles træk til at skrive en uddybende forklaring. Husk at kvaliteten af dine iagttagelser, overvejelser og formuleringer vil betyde forskellen på, om andre vil kunne forstå dig og dele dine synspunkter.