Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Introduktion til materialet

Før, under og efter

Undervisningsmaterialet er delt op i to målgrupper og henvender sig således til folkeskolens udskoling samt gymnasiale uddannelser. Materialet henvender sig til fagene dansk, billedkunst, samfundsfag og historie og kan samtidig bruges til tværfaglige forløb. Materialet kan anvendes som inspiration til at arbejde med surrealismen både før, under og efter besøget på Kunsten.

 

Materialet lægger op til dialogbaseret undervisning, hvor eleverne aktivt skal inddrage deres egne erfaringer og refleksioner i forhold til de værker, opgaver og spørgsmål de stilles overfor, og det som de iagttager på deres vej rundt på museet. Materialet vil styrke elevernes visuelle og billedanalytiske kompetencer og lade dem opleve den surrealistiske kunst som indgang til at forholde sig til, diskutere og reflektere over forskellige kunstneriske udtryksformer og kunstens rolle, når den sættes ind i et større samfundsmæssigt perspektiv.

 

Undervisningsmaterialet er opdelt i forskellige tematikker inden for emnet Surrealisme. I kan vælge at tage udgangspunkt i én eller flere, og anvende dem som inspiration for et undervisningsforløb.

 

Tematikkerne for udskoling:

1. Collage

2. Drømme

3. Når kunst provokerer

4. Surrealisme idag

 

Tematikkerne for gymnasiale uddannelser:

1. Drømme

2. Kunst som et politisk redskab

3. Når kunst provokerer

4. Surrealisme i dag

 

Hvorfor arbejde før og efter besøget på Kunsten?

For at få det optimale udbytte af besøget på Kunsten opfordres læreren til at planlægge et før- og efter undervisningsforløb. Undersøgelser viser, at børn og unge opnår en bedre læring af at arbejde med et emne over en længere periode. For at kvalificere udbyttet af besøget på museet, er det vigtigt at have skabt en vis forforståelse og vækket nysgerrigheden hos eleverne.

 

Materialet er fleksibelt og kan tilpasses lige netop jeres klasse. Under de forskellige tematikker er der forslag til opgaver, som kan anvendes forberedende på klassen. De enkelte opgaver og spørgsmål vil ligeledes selvstændigt kunne bruges af eleverne under jeres besøg på Kunsten. På samme måde vil der i materialet være forslag til forskellige opgaver og spørgsmål, som eleverne kan arbejde med efter besøget på Kunsten.

 

Besøget på Kunsten

Under besøget på Kunsten kan I vælge at gå rundt på museet på egen hånd, og bruge de forskellige opgaver, der er at finde i dette materiale. En anden mulighed er at bestille et længere forløb á 1,5 time ved en af museets undervisere. Her vil eleverne gennem dialog og forskellige opgaver blive grundigt indført i den surrealistiske kunst.

 

FØR: Eleverne introduceres til surrealismen og evt. én eller flere af de fire tematikker, som særligt fokuspunkt.

 

UNDER: Opgaverne her er henvendt til eleverne under jeres besøg på Kunsten. Desuden kan eleverne med fordel få tildelt materialet til én af tematikkerne, som de kan bruge på Kunsten og evt. arbejde med at analysere nogle af de værker, der er at finde på museet.

 

EFTER: Efter besøget kan eleverne arbejde med opgaverne, der kombineret eller alene giver eleverne mulighed for at arbejde med surrealismen på praktisk og kreativ vis.