Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Billedanalytiske opgaver

Bonjour Santanas

Værket Bonjour Satanas, 1928 er malet af den surrealistiske tyske kunstner Max Ernst (1891-1976). Ernst brugte, som mange andre surrealister, ofte fuglen i sine kunstværker. Ofte skildrede Ernst sig selv som en fugl, som han kaldte ”Loplop”. Max Ernst var desuden meget inspireret af de forvandlinger, som finder sted i drømme, samt hybrider og antropomorfe væsener, hvilket også kommer til udtryk i værkets midterfigur, der kunne minde om en blanding mellem et fuglelignende dyr og et menneske.

 

 

Billedanalyse

Gå sammen i grupper eller individuelt og lav en billedanalyse af værket.

1. FORM

 • Start med at lave en beskrivelse af billedet. Hvad ser du/I i billedet?
 • Hvordan er linjerne og formerne?
 • Hvilke farver er der anvendt i billedet?
 • Er der perspektiv i billedet, dvs. noget som er tættere på end andet?                      
 • Anvendes farverne til at skabe perspektiv?
 • Er der et punkt, som man fokuserer særligt  på? Hvilken virkning har det?
 • Er der balance, symmetri eller asymmetri i   billedet? Hvilken virkning har det?
 • Prøv at beskrive, hvilken maleteknik kunstneren har anvendt. Hvilken betydning har det for din/jeres oplevelse af billedet?

 

2. INDHOLD

 • Er billedet figurativt eller abstrakt?
 • Beskriv figurerne i billedet og hvordan de forholder sig til hinanden.
 • Er der farvesymbolik eller andre former for symbolik? Hvad fortæller symbolerne?
 • Hvilken stemning har værket?

 

3. BUDSKAB

 • Hvilke temaer beskæftiger værket sig med?
 • Hvordan skal titlen ”Bonjour Satanas” forstås?
 • Tror du/I at værket er skabt med henblik på nydelse, eller rummer det et budskab? Hvis ja, hvilket?

 

4. PERSPEKTIVERING

 • Hvilken målgruppe synes du/I værket henvender sig til?
 • Er værket debatskabende? Lægger det op til at ændre noget i samfundet?
 • Minder værket og andre surrealistiske kunstværker du/I kan se på museet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvis Max Ernst’ billede forestiller en   drøm, hvilken form for drøm synes du/I, der vises? 

 

Læs/lær om yderligere billedanalytiske værktøjer her.