Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Menneskekroppen

Et af de mest gennemarbejdede motiver i kunsthistorien er menneskekroppen. Der er dog stor forskel på, hvordan de forskellige kunstnere går til opgaven, når det gælder om at skildre mennesket, - for hvilke ”regler” gælder?

 

I hvor høj grad drejer det sig om iagttagelse af former og proportioner, og i hvor høj grad spiller andre faktorer ind? Hvad skal medtages i kunstværket – for at kunstværket tager sig troværdigt ud?

 

Læs mere om nedenstående malerier og svar på spørgsmålene nederst bagefter.

 

Edvard Weie: Livsglæden - tre dansende figurer - 1908/11

Kai Nielsen: Stående kvindefigur (Århuspigen) - 1921

Wilhelm Freddie: Meditation over den antinazistiske kærlighed - 1936 

Egill Jacobsen: Græshoppedans - 1941

Erik Thommesen: Pige med fletning - 1949

 

Spørgsmål

Når du har studeret billederne er du klar til at svare på disse spørgsmål. Analyser billederne på et eller flere af niveauerne.

 

Beskrivende niveau: Hvad ser du på billederne - og i de valgte skulpturer? Giv en grundig beskrivelse.

Analytisk niveau: Hvordan er billederne/skulpturerne bygget op? Prøv med en billed- og en skulpturanalyse. 

Fortolkende niveau: Hvilke forhold omkring menneskekroppen er der fokuseret på? Hvor går grænserne imellem individualitet og konformitet? Hvorledes spiller kroppen sammen med omgivelserne? 

Perspektiverende niveau: Giv eksempler på forskellige værker, der tematiserer kroppen og kropskulturen. Hvad karakteriserer en moderne kropskultur? I hvor høj grad finder du, at kroppen afspejler arvelige og genetiske forhold? Hvor meget spiller omgivelserne ind på dannelsen af kropskulturen? 

 

Hent inspiration her

Se i niveauskemaet hvad der kræves af en besvarelse på de forskellige niveauer. 

Spørgsmål til billedanalyse

Eksempler på billedanalyse

Kunstnerindeks