Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Offer og Bøddel/Lys og mørke

Billedkunsten rummer værker med stærke følelser, men det er langt fra altid, at de forskellige udtryk er lige behagelige – eller for den sags skyld: entydige.

Hvor går grænserne mellem omsorg/beskyttelsestrang og aggressivitet/selvhævdelse? Hvordan overlever man i en verden, der kan forekomme truende? Hvor går grænserne mellem offer- og bøddelrolle?

 

Læs mere om nedenstående malerier og svar på spørgsmålene nederst bagefter.     

 

Asger Jorn: Le droit d’aigle (Ørnens ret) - 1950 

Max Ernst: Bonjour Satanas – 1928

Carl-Henning Pedersen: Den ædende – 1939

Auguste Herbin: Combat clair-obscur - 1939

Arne Haugen Sørensen: Trefløjet stamtavle - 1972-73 

 

Spørgsmål

Når du har studeret billederne er du klar til at svare på disse spørgsmål. Analyser billederne på et eller flere af niveauerne.

 

Beskrivende niveau: Hvad ser du på billederne - og i de valgte skulpturer? Giv en grundig beskrivelse.

Analytisk niveau: Hvordan er billederne/skulpturerne bygget op? Prøv med en billed- og en skulpturanalyse. 

Fortolkende niveau: Hvordan skildres forholdet mellem ”offer- og bøddelrolle”? Hvad har kunstnerne villet sige? 

Perspektiverende niveau: Giv eksempler på moderne udtryk, der tematiserer forholdet mellem omsorg og aggressivitet. Hvorfor tror du, at de to begreber ofte kan sættes i forbindelse med hinanden?

 

Hent inspiration her

Se i niveauskemaet hvad der kræves af en besvarelse på de forskellige niveauer. 

Spørgsmål til billedanalyse

Eksempler på billedanalyse

Kunstnerindeks