Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Normandiets malere undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet til udstillingen Normandiets malere er målrettet udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Materialet er tilrettelagt, så der kan arbejdes både billedanalytisk og historisk med udviklingen af landskabsmaleriet som genre. Materialet kan med fordel anvendes i både dansk, billedkunst og historie. 

 

Materialet er opdelt på følgende måde:      

  1. Om udstillingen ”Normandiets malere”.
  2. Landskabskunstens historie i korte træk.
  3. Introduktion til det 19. århundredes Frankrig
  4. Opgaveark: forslag til før – under – efter

 

Det er tanken, at det introducerende materiale kan anvendes i sammenhæng med et kortere undervisningsforløb inden et besøg på museet. Underviseren kan med udgangspunkt i materialet forberede eleverne og dermed give dem en historisk forståelsesramme, der kan tydeliggøre, hvad 1800-tallets skildringer af landskabet bidrog med af nyskabelser.

 

Download undervisningsmaterialet