Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Out of Fashion undervisningsmateriale

Introduktion til underviseren

 

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet er lagt an på henholdsvis folkeskolernes indskoling, mellemtrin og udskoling. Det kan anvendes i forbindelse med danskundervisning og billedkunst, men kan også inddrages fx i forbindelse med samfundsfag eller tværgående forløb. Materialet kan betragtes som inspiration til opgaver før, under og efter museumsbesøget. Materialet er tilrettelagt under hensyn til relevante trinmål.

 

Problemstilling

Med udgangspunkt i værker på udstillingen tages forskellige emner op på hvert niveau; for de mindste klasser er der valgt en tematik, der handler om havet, eller mere specifikt koralrev og genbrug, for mellemtrinnet handler det om, hvordan genstande eller ting, som vi kender godt, kan få nyt liv, når de bearbejdes kunstnerisk – samtidig kobles dette til et eventyrtema. For udskolingen er temaet identitet og mode.

 

Titlerne på de tre materialesæt er:

Affald og søanemoner (Indskoling)

Når ting får lige - kunst og eventyr (Mellemtrin)

Identitet og mode (Udskoling)

 

Anvendelse af materialet

Det er muligt at vælge enkelte opgaver og tilpasse forløbet i forhold til tid, behov og niveau. Opgaverne kan løses individuelt, i mindre grupper eller af hele klassen. Det er muligt at hente inspiration i opgaverne fra de andre trin.