Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Restaureringen 2014-16

I januar 2016 genåbnede Kunsten efter halvandet års gennemgribende restaurering. Som et resultat af dette står museet nu færdigt som en ny og forbedret udgave af sig selv.

Allerede tilbage i 1972 var Alvar Aalto og Jean Jacques Baruëls ikoniske værk i Aalborg forud for sin tid – bygningen var moderne tænkt med integreret cafeteria, auditorium, en stor skulpturpark med amfiscene og flytbare vægge i de fleksible udstillingssale. På det tidspunkt var det ret revolutionerende og folkeligt og en klar bevægelse mod, at kunst ikke kun skulle være for nogle bestemte folk men for alle. Hvor det tidligere kun var den fine overklasse, som gik på museum, åbnede det nye kunstmuseum sig for flere og andre typer gæster.

 

Nye publikumsbehov opstår

40 år efter åbningen var museumsbygningen imidlertid blevet lidt træt og trist at se på og opholde sig i! Publikum og deres behov og måder at gå på museum på havde udviklet sig – det nye publikum efterspurgte helhedsoplevelser. Der var blandt andet efterspørgsel på værksteder til undervisning, flere faciliteter til familier, der kommer på besøg i weekenderne, en mere tilgængelig café og en butik, der var mere up to date. Udover en bygningsmæssig restaurering var der brug for en teknisk opgradering og en række nye tiltag, der kunne geare bygningen til rollen som et museum også for det 21. århundrede.

 

Arkitektkonkurrence udskrives

I 2013 blev der så lagt en masterplan, og museet udskrev en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Erik Møller Arkitekter i partnerskab med arkitektfirmaet TRANSFORM, det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og GHB Landskabsarkitekter. Arkitekterne ønskede at fortolke Kunsten for den nye tids besøgende, så museet igen kunne blive noget ganske særligt. Bygningsarbejdet blev sat i værk i 2014, og det nyrenoverede museum stod klar til brug i januar 2016.

 

Omfattende restaurering

I forbindelse med restaureringen og revitaliseringen af Kunsten blev der anlagt en ny mørklagt udstillingssal, som kan lyssættes og iscenesættes efter behov, værksteder, nye undervisningslokaler, nye toiletfaciliteter, en ny café og butik, en totalrenoveret skulpturpark med en ny, stor terrasse samt udskiftning af 317 tons italiensk marmor ude og inde. Dertil kommer, at bygningen er blevet tilføjet en ny og samlet administration, et nyt museumsmagasin med klimastyring og en lang række funktionelle og sikkerhedsmæssige opgraderinger.

 

Større sikkerhed og bedre flow

Kunsten har med restaureringen blandt andet opnået den højeste sikkerhedsklassificering jf. internationale standarder, hvilket betyder, at museet kan tiltrække værker fra langt flere museer verden over – også udstillinger, der stiller krav om den højeste sikkerhed.

 

Restaureringen har endvidere skabt et bedre flow på museet. Etableringen af Den Nye Sal i underetagen har gjort det nemmere for publikum at finde rundt på museet – f.eks. er der nu nem passage til caféen og tilbage til udstillingerne ad de to trappeopgange. I Ovenlyssalene har den nye indretning og ophængningen af den faste samling, Let’s get lost, bidraget positivt i forhold til mængden af værker, der nu kan opleves samtidigt, og udstillingernes bredde og blandede udtrykformer. De små intime rum i Let’s Get Lost-udstillingen gør, at publikum nu i højere grad kan føle sig trygge ved at tale sammen om det, de oplever, og de små sanse- og pauserum er med til at gøre udstillingerne mere tilgængelige, også for børn.

 

Fornyet kraft til Kunsten

Overordnet set har restaureringen og revitaliseringen af museet har givet Alvar Aaltos “kunsttempel” fornyet livskraft og sprødhed. Bygningen er atter blevet en attraktion i sig selv og et fornyet vartegn for kulturen i det nordlige Danmark.

 

Restaureringen kort fortalt
 • Etablering af nyt udstillingssal på 600 kvm – Den nye sal
 • Etablering af værkstedsrum til børn/undervisning
 • Etablering af samlet kontoradministration
 • Nyt ankomstområde
 • Ny butik mod Kong Christians Allé
 • Nyt underjordisk magasin til opbevaring af værker
 • Etablering af elevator til publikum
 • Nye og restaurerede toiletter
 • Restaurering af café
 • Restaurering af tag og vinduer
 • Udskiftning af marmor på store dele af bygningens yderside
 • Etablering af energibesparende ventilations- og klimaanlæg samt nye el-installationer

 

Finansiering

Restaureringen og revitaliseringen af Kunsten er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman Sallings Fond samt Aalborg Kommune.

 

Fotos: Cathrine Ertmann og Niels Fabæk