Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Retningslinjer for besøg

Velkommen til Kunsten. For at besøget skal blive så godt som muligt, har vi udarbejdet en række ordensregler for jeres besøg.

Retningslinjerne henvender sig direkte til dine elever. 

 

Hvis du har booket et læringsforløb eller en workshop, forventer vi, at du deltager engageret i forløbet sammen med dine elever, og hjælper Kunstens formidler med at holde styr på flokken. Vær indforstået med, at det er Kunstens formidler, der har ansvar for indholdet, mens du har ansvar for elevernes opførsel. 

 

Det kan være givende for læringen, hvis du kan hjælpe Kunstens formidler med at perspektivere dialogerne til emner eller stof, I har arbejdet med hjemme på skolen. 

 

 

Ansvar for gruppen

Læreren har ansvaret for klassen under besøget på museeet. Elevgrupper skal være ifølge med en lærer.  Ved besøg af skoleklasser forventes det, at underviseren orienterer eleverne om nedenstående retningslinjer.

 

Garderobe

Tøj, drikkevarer mm. kan opbevares i garderoben i underetagen ved toiletterne. 

 

Skolemateriale

Anvend gerne museets undervisningsmaterialer, som du finder her. Du kan også bruge foldere og andre formidlingsmaterialer, du finder i udstillingerne. Spørg gerne museumsværterne om de aktuelle udstillinger. Anvend ikke vægge og skulptursokler som skriveunderlag, idet det kan sætte mærker. Brug kun blyanter i udstillingssalene, hvis eleverne skal tegne eller lave skitser under besøget.

 

Vær forsigtig i salene

Det er let at komme til at støde mod en skulptur eller et maleri, når man færdes i salene. For at mindske denne risiko skal rygsække, overtøj og lignende efterlades i garderoben eller i de aflåste skabe. For ikke at risikere at spilde på et kunstværk, må man heller ikke drikke eller spise i salene. Vis hensyn, når I passerer grupper, der er på guidet tur. Grupper under ledelse af museets personale har fortrinsret i udstillingssalene.

 

Hvorfor må man ikke røre ved kunsten?

Det er ikke tilladt at røre ved kunstværkerne. Selv om man kun rører ganske forsigtigt, efterlader ens fingre fedt og salte, der over tid er med til at nedbryde kunstværkerne. Museets opgave er, at passe på kunstværkerne, så de også kan være til glæde for fremtidige generationer.

 

Hvor kan vi spise madpakker?

Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer på museet og i skulpturparken. Dog må mad og drikke til småbørn gerne medbringes, men må ikke nydes i udstillingerne. Spørg gerne vores værter. Skoleklasser og visse andre undervisningsinstitutioner må gerne spise medbragte madpakker på græsset og Amfiscenen i skulpturparken og ved bordene under halvtaget udenfor Kunst-Lab.
 

Fotografering

Det er tilladt at filme og fotografere i udstillingsalene til eget brug, dog uden brug af blitz og stativ. Gentagen brug af blitzlys er ikke godt, set ud fra et bevaringsmæssigt synspunkt og er desuden forstyrrende for andre besøgendes oplevelse af værkerne.

 

Museumsværter

Under jeres besøg på Kunsten møder I museumsværter ved kassen eller i udstillingerne. Henvend jer gerne til dem, hvis I har spørgsmål vedrørende et kunstværk, en udstilling eller hvis I ønsker, at gøre museet opmærksom på et eller andet.