Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Spørgsmål og svar om Kreativitarium

Hvad er Kunsten Kreativitarium?

Kunsten Kreativitarium er en platform for børns dannelse.

 

Kunsten Kreativitarium er et helle i en digitaliseret verden. Et tilbud, hvor børn i mødet med kunsten udvikler kreativitet og empati til glæde for sig selv og for morgendagens samfund. 

 

Kunsten Kreativitarium er en mental og fysisk opladerstation, hvor børns kreativitet kan blomstre gennem værksteder og aktiviteter -  både her på Kunsten, på skoler, i lokalmiljøet og alle andre steder, hvor børn færdes.

 

Kunsten Kreativitarium sætter turbo på det kunstnerbårne, direkte, sanselige, levende og er kreative museumstilbud til børn i Danmark. Kunsten Kreativitarium har fokus på mødet menneske til menneske, sanserne, legen og ikke mindst skaberkraften. 

 

Hvad laver børnene konkret i Kunsten Kreativitarium?

Der er varierede projekter. Nogle knytter sig til vores forskellige udstillinger og værker, f.eks. når der er mulighed for at klæde sig ud som Trampedach-figurer i Kunst-Lab eller eksperimentere i en kreativ hands on-zone midt i en udstilling. Andre gange er vi ude i naturen for at finde kunstnerisk inspiration – eller vi stiller kunstkufferter og opgaver til rådighed, som familier selv kan tage med rundt under besøget.  

 

Hvem henvender Kunsten Kreativitarium sig til?

Kunsten Kreativitarium er for børn i alle aldre. Både som en del af en børnegruppe fra børnehaven, som en del af en skoleklasse eller børn, der besøger museet sammen med deres forældre. Sekundært henvender Kreativitarium sig til forældre og fagpersoner, som vi henholdsvis inspirerer og underviser i forhold til kreativitet.  

 

Hvem kan jeg møde i Kunsten Kreativitarium?

Vi har professionelle kunstformidlere og kunstnere ansat til at inspirere, vejlede og sætte børnene i gang.

 

Kan mit barn tage i Kunsten Kreativitarium alene?

Kunsten skal opleves sammen med familien eller med skoleklassen/børnehavegruppen. Børn under ti år skal have en voksen med til aktiviteterne på Kunsten. 

 

Hvad koster det at bruge Kunsten Kreativitarium?

Langt størstedelen af vores aktiviteter, workshops og forløb på museet er gratis. Hvis du er fagperson og gerne vil booke et forløb, kan du gøre det på https://kunsten.dk/da/indhold/for-skoler-og-boernehaver-934 eller skrive til formidling@kunsten.dk

 

Børn under 18 år har gratis adgang til museet. Børnehaver, skoleklasser og ungdomsuddannelser har gratis adgang.  

 

Hvor kan jeg konkret opleve Kunsten Kreativitarium? 

Kunsten Kreativitarium er at finde i forskellige hands on-zoner på Kunsten, hvor børn involveres i kreative aktiviteter som f.eks. skattejagt, kunstkuffert og elastikkermaleri. Dertil står Kreativitarium bag aktiviteter i kreative værksteder i underetagen ved Brasserie Kunsten. Her findes både Alrummet og Kunst-Lab, der bruges til både workshops og værksteder. Om søndagen bemandes Kunst-Lab af en professionel kunstner. 

 

Når Kunsten Kreativitarium er To Go, sker det i skoler, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og det offentlige rum. Studerende, lærere, pædagoger og andre fagfolk kan opleve Kunsten Kreativitarium i digitale læringsrum.

 

Hvem kan bruge Kunsten Kreativitarium?

Alle børn kan komme på Kunsten og tage del i Kreativitarium. Enten med deres familie eller med deres skole/børnehave. Derudover udbyder vi kurser til fagpersoner, der har med børn og unge at gøre.

 

Hvor lang tid tager aktiviteterne i Kunsten Kreativitarium?

Vi gør en dyd ud af at planlægge aktiviteterne, så det er muligt spontant at hoppe til og fra. Forløb og workshops for skoleklasser og børnehaver har en fast plan, som varierer tidsmæssigt. Der er dog altid fokus på, at der skal være god tid med plads til fordybelse. 

 

Hvorfor har vi brug for Kunsten Kreativitarium?

Vi har brug for Kunsten Kreativitarium, fordi det er et kreativt helle i en digital og kontrolfokuseret verden. Kunsten Kreativitarium bidrager til at gøre fremtidens voksne til empatiske mennesker med mod på at kaste sig ud på usikker grund og skabe noget, der ikke på forhånd er defineret. Kreativitarium støtter skaberkraften og iværksætterlysten, og så giver det børnene et hjørne i verden, hvor det er tilladt at være anderledes, og hvor de frit kan eksperimentere.