Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Til underviseren

Før, under og efter

Dette undervisningsmateriale henvender sig hovedsageligt til folkeskolens mellemtrin og indskoling og er et værktøj til klassens lærer. Materialet tilgodeser de nye fælles mål i fagene dansk, billedkunst og historie og kan samtidig bruges til tværfaglige forløb. Materialet kan anvendes som inspiration til at arbejde med CoBrA-kunsten både før, under og efter besøget på Kunsten.

Målsætningen er at vise, at billedkunst kan bruges i mange forskellige fag. Materialet lægger op til dialogbaseret undervisning, hvor eleverne aktivt skal inddrage deres egne erfaringer og refleksioner i forhold til de værker, opgaver og spørgsmål, de stilles overfor på både skolen og museet. Eleverne skal sætte ord, skrift og kropslige udtryk på deres oplevelser samt arbejde kreativt, selvstændigt og i grupper. Opgaverne lægger både op til refleksion og fordybelse og tilgodeser bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning og tværfaglighed.

 

Hvorfor arbejde før og efter besøget på Kunsten?

For at få det optimale udbytte ud af besøget på Kunsten, opfordres læreren til at planlægge et før- og efter undervisningsforløb. Undersøgelser viser, at børn opnår en bedre læring ved at arbejde med et emne over en længere periode. For at kvalificere udbyttet af besøget på museet er det vigtigt at have skabt en vis forforståelse og vækket nysgerrigheden hos eleverne.

Undervisningsmaterialet er opdelt i forskellige tematikker inden for emnet CoBrA. I kan vælge at tage udgangspunkt i én eller flere, og anvende dem som inspiration for et undervisningsforløb før og efter besøget. Tema 1 og 2 egner sig godt til forberedelse før besøget på museet.

 

Tematikkerne for mellemtrin:

         1. Fantasi og myter

         2. Masken

         3. Det abstrakte

         4. Asger Jorn

 

Tematikkerne for indskoling:

         1. Det abstrakte

         2. Fantasi og eventyr

         3. Automattegning

         4. Masken

 

Undervisningsmaterialet er fleksibelt og kan tilpasses lige netop din klasse. Sidst i materialet findes opgaver, som kan bruges under besøget på museet.

 

Besøget på Kunsten

Under besøget på Kunsteenfindes der to muligheder. I kan vælge at gå rundt på museet på egen hånd og bruge opgaverne i dette materiale. Eller I kan bestille et forløb med en af museets undervisere, som gennem dialog og opgaver med eleverne vil guide jer gennem museets samling af CoBrA kunst. Læs mere om forløb her.

 

Før: Eleverne introduceres til CoBrA og evt. én eller flere af de fire/fem tematikker. Brug introduktionsteksten til hvert tema og spørgsmålene til dialog om værkerne. Til hver tematik findes praktiske og kreative opgaver til eleverne.

 

Under: Opgavearket bagerst i materialet ‟Opgaver til besøget på Kunsten” kan bruges under besøget på museet. Der er særskilte opgaveark, som kan uddeles til eleverne.

 

Efter: Efter besøget kan eleverne arbejde videre med de samme tematikker som før besøget, eller de kan arbejde med et nyt tema. Til hver tematik findes praktiske og kreative opgaver til eleverne.

 

Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner før besøget på museet, 2-4 lektioner efter besøget

 

Fælles mål for indskoling 0.-3. klasse

Dansk fælles mål for 1.-2. klasse:

Eleven kan i fremstilling udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Billedkunst fælles mål for 1.-2. klasse:

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder og samtale om egne og andres billeder

Matematik fælles mål Børnehaveklasse:

Eleven har viden om metoder til antalsbestemmelse og gengive og beskrive enkle figurer og mønstre

Matematik fælles mål 1.-3. klasse:

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.