Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Pussy Power: Ny udstilling hylder feministisk pionér

9. jun 2023, 12:04

I seks årtier har Kirsten Justesen udfordret grænser med kroppen i front og skulpturen som base. Den 15. juni åbner Kunsten Museum of Modern Art Aalborg udstillingen Pussy Power, der hylder den danske billedhugger.

I år fylder Kirsten Justesen 80, og det markerer Kunsten Museum of Modern Art Aalborg med udstillingen Pussy Power. Udstillingen præsenterer nedslag i seks årtiers værkproduktion, hvor Justesen konsekvent har udfordret kunsthistoriens traditionelle kønsstereotyper og værkkategorier.


Udgangspunktet for Kirsten Justesen har igennem alle årene været hendes egen krop, der nærmest er blevet hendes signatur. Dette kombineret med en vedvarende udfordring af det klassiske skulpturbegreb.

 

Fra de tidlige værker i 1960’erne og 1970’erne, præget af en tydelig feministisk æstetik og fandenivoldskhed, til de senere års mere generelle udforskninger af forholdet mellem krop, rum, sprog og tid.

 

Én indgang til at forstå det skelsættende ved Justesens kunst, kan være at starte med det tidlige hovedværk SKULPTUR II fra Kunstens samling: En hvidmalet papkasse, hvori der øverst ligger et fotografi af en nøgen kvindekrop, Kirsten Justesen selv, sammenkrøbet i selvsamme kasse.

 

En kvinde, der gemmer sig i soklen og aktivt skjuler sig for vores blikke. En model, der ikke lader sig modellere.

 

Med værker som dette går Justesen ikke kun i dialog og forhandling med det klassiske skulpturbegreb, men også kunsthistorien, hvor kvinden igennem århundreder har været formet af og for et mandligt blik.
 
Grænsebrydende body art
Du vil i udstillingen opleve en kunstner, der har rykket grænserne for kunstnerisk skaben og kvindelige kunstneres udfoldelsesmuligheder.


I Justesens arbejder indgår kroppen som en foranderlig skulptur, der er åben for nye betydninger og sammenhænge.
 
Med lige dele kritik og humor præsenterer Justesen kvinden som et handlende individ i selvbevidst dialog med sin omverden.
 
Det ses bl.a. i værkserien Omstændigheder, der udspringer af kunstnerens egen oplevelse af at være gravid. Gennem graviditet skærpedes hendes forståelse af kroppen som en skulptur i sig selv med iboende samfunds- og kønsmæssige problematikker.
 
Dette har været medvirkende til, at Kirsten Justesen også i en international sammenhæng i dag regnes som en pionér indenfor den feministiske avantgarde og samtidskunst.
 
”Kirsten Justesen er et ikon i dansk samtidskunst og udgør i dag en vigtig hjørnesten i Kunstens samling. Justesens værker tvinger os til at reflektere over, hvordan vi ser og ikke kun hvad vi ser. Vi er stolte af at kunne vise denne udstilling, som med nedslag i seks årtiers arbejder understreger Justesens kunstneriske bidrag som feministisk pionér og billedhugger frem for alt”, siger Caroline Nymark Zachariassen, der er museumsinspektør og samlingsansvarlig på Kunsten.

 

Udstillingen Pussy Power er en hyldest til Kirsten Justesens urkraft, styrke og mod, der til stadighed er nødvendig og aktuel.
 
Udstillingen er kurateret af Anna Holm, kurator og projektforsker.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond

 

Læs mere om udstillingen på kunsten.dk/pussypower.

 

Pressebilleder.

 

Foto: Kirsten Justesen, Pussy Power (ed. of 25) 1969-71/2000. Archival print on Somerset cotton paper.