Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Kalender

Tino Sehgal – This success/This failure

24. aug 2021 til 7. sep 2021

Præsentationen af værket fra Kunstens samling This Succes/This failure af den tysk-indiske kunstner Tino Sehgal (f. 1976, London) er anderledes end alle andre udstillinger du normalt oplever på Kunsten. Her møder du ingen malerier, skulpturer eller videoer. Ingen værkskilte eller printede kataloger. Værket skaber et legende og uforudsigeligt univers, i hvilket børn bestemmer over udfaldet af publikums oplevelse.  

 

Tino Sehgals værker bygger bro mellem dans, leg og kunst. Uden mennesker, intet kunstværk. Som et opgør med det traditionelle forhold mellem kunstværk og beskuer og dét, vi forstår ved en museumsudstilling, omdanner Tino Sehgal gennem performative strategier kunst til et banebrydende samspil mellem publikum og hans fortolkere. Reglerne er ikke altid til at få øje på. Der er handlinger, dialoger og reaktioner. Tino Sehgal har i dette værk hidkaldt 425 børn for at fortolke kunstværket i et samspil med museets gæster.

 

Tino Sehgal har vundet stor international anerkendelse for sit arbejde med at skabe konstruerede situationer. Efter store udstillinger på Tate Modern i London og Palais de Tokyo i Paris præsenterede Kunsten i 2018 Tino Sehgal for første gang i Danmark en stor soloudstilling på Kunsten i Aalborg. Ved samme lejlighed erhvervede Kunsten værket  til samlingen This Succes/This failure med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet. Kunsten er nu det eneste kunstmuseum i Danmark, der ejer et kunstværk af Tino Sehgal. Værket er kun mundtligt blevet overleveret til museet, der nu genopfører værket for derved at erindre og bevare det.

 

Værkets udfald baserer sig på menneskelig hukommelse. Der er ingen nedskrevne regler for, hvordan værket skal udføres, og det må hverken fotograferes eller dokumenteres. Kunstnerens afvisning af al dokumentation og grafisk behandling af hans værker kan betragtes som politisk, især det, at han afstår fra ethvert unødigt forbrug af naturressourcer i et historisk øjeblik, hvor den menneskelige produktion af ting ikke længere handler om ren overlevelse i naturen, men om individets selvforfremmelse i det moderne samfund via materielle varer.

 

Tino Sehgal stiller spørgsmålet: “Hvad kan vi skabe med bare os selv uden ting og teknologi?” Det er et essentielt anliggende for kunstneren at få os til at gentænke, hvad vi forstår ved kunst, herunder at få os til at reflektere over kunstmuseets definerende rolle som forhandler af kulturel værdi og et tempel for objekter. Tino Sehgal søger på én gang både at stille spørgsmål ved kunstens funktion og definere nye muligheder for, hvordan vi kan forstå kunstnerisk værdi – både æstetisk, kulturelt og økonomisk.

 

I 2018 donerede Ny Carlsbergfondet værket This succes/This failure til Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg i anledning af udstillingen.

Ingen fotografier eller anden form for dokumentation!

For at sikre at værket er oplevet i henhold til kunstnerens intentioner – i øjeblikket, med erindringen og udelukkende som en slags mundtlig legende – kræver kunstneren at hans værker ikke dokumenteres i nogen form, der gælder både fotografier, video, lydoptagelser eller nedskrevne kontrakter i forbindelse med værkets erhvervelse. Kunstneren konstruerer netop sine værker for at gøre bevaring unødvendig selvom de kan opføres igen og igen.

Om Tino Sehgal

Tino Sehgal bor og arbejder i Berlin. Han har studeret politisk økonomi, koreografi og dans ved Humboldt Universitet i Berlin og Folkwang Universität der Künste i Essen. Som den yngste kunstner nogensinde repræsenterede Tino Sehgal Tyskland ved Venedig Biennalen i 2005, og han har siden haft soloudstillinger på markante museer og udstillingssteder verden over, heriblandt Palais de Tokyo og Stedelijk Museum i Amsterdam, Museum für Moderne Kunst i Frankfurt, Institute of Contemporary Arts i London, Tate Modern i London og Guggenheim Museum i New York. Sidstnævnte erhvervede som det første museum værket This Progress i 2010